Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bà Rịa – Vũng Tàu: phát động tháng chiến dịch truyền thông phòng chống AIDS

16/11/2004

Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm. AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát động tháng “Chiến dịch truyền thông phòng chống AIDS” từ ngày 15/11 – 15/12/2004. Trong tháng chiến dịch truyền thông này, tỉnh sẽ tổ chức tuyên truyền rộng rãi về ý nghĩa Ngày thế giới phòng chống AIDS năm 2004; thông tin về tình hình đại dịch HIV/AIDS trên thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng kiến thức và biện pháp tự phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS, tư vấn giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản và kỹ năng sống cho các tầng lớp thanh thiếu niên và những người nhiễm HIV/AIDS, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể trong công tác phòng chống HIV/AIDS đối với gia đình, xã hội. Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, đơn vị sử dụng các loại hình truyền thông đại chúng, đối thoại trực tiếp, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên… qua đó, huy động toàn xã hội tham gia phòng chống HIV/AIDS.

Được biết, tại Bà Rịa – Vũng Tàu, tính đến tháng 11/2004, đã có 2696 người bị nhiễm HIV, trong đó, nam giới chiếm 88%, những đối tượng nghiện ma tuý chiếm 69,4%, mại dâm chiếm 7,2%. Tỉnh đã thành lập 2 Trung tâm tư vấn sức khoẻ cộng đồng, xét nghiệm HIV tự nguyện – miễn phí – giấu tên ở thị xã Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu. Đoàn Việt (TTXVN)
Xem