Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bình Dương lo nhà ở cho người nghèo

24/11/2004

Trong tháng cao điểm Ngày vì người nghèo, Bình Dương đã huy động được gần 3,5 tỷ đồng từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp...Trong đó, Công ty TNHH Giày Thái Bình ủng hộ 350 triệu đồng, Công ty cổ phần Hưng Thịnh 350 triệu đồng, Công ty Becamex 300 triệu đồng...

Năm 2004, Bình Dương phấn đấu hoàn thành xây dựng 500 nhà Đại đoàn kết giúp hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở, góp phần hoàn thành việc xóa nhà tranh tre dột nát vào năm 2005. Ngoài số tiền xây tặng nhà, Ban vận động Ngày vì người nghèo phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo./. PV
Xem