Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

An Giang: hỗ trợ hộ nghèo làm nhà vệ sinh

16/11/2004

Năm 2004, bằng nhiều nguồn vốn, tỉnh An Giang đã đầu tư 6 tỷ 773 triệu đồng xây dựng 1750 nhà vệ sinh cho hộ nghèo, chủ yếu là dân tộc Khơ me ở 2 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn. Như vậy, hiện 70.942 hộ dân nghèo và hộ dân tộc Khơ me ở hai huyện này đã có nhà vệ sinh (đạt 21,7%) Năm 2005, tỉnh An Giang có kế hoạch xây thêm 1700 nhà vệ sinh ở 2 huyện trên với tổng vốn đầu tư 9 tỷ 150 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách 4 tỷ 610 triệu đồng, vốn đối ứng của địa phương là 4 tỷ 540 triệu đồng. Tố Quyên (TTXVN)

Xem