Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc quản lý Bộ LĐ-TBXH

01/08/2016

Ngày 27/7/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1508/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo đó, Danh mục dịch vụ sự nghiệp công nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí bao gồm: Nhóm dịch vụ chăm sóc người có công; Nhóm dịch vụ thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Nhóm dịch vụ về việc làm; Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Nhóm dịch vụ trợ giúp xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em; Nhóm dịch vụ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội. 
Trong đó, Nhóm dịch chăm sóc người có công gồm: Dịch vụ điều dưỡng luân phiên người có công; dịch vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh, người có công.
Nhóm dịch vụ về việc làm gồm: Dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp cho người lao động; dịch vụ thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động gồm: Thu thập, cung cấp thông tin thị trường lao động, phân tích, dự báo thị trường lao động, kết nối thị trường lao động.
Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho lao động là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng; người cần nâng cao trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ theo yêu cầu của nước tiếp nhận lao động thuộc dự án, chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và nước tiếp nhận lao động.
Ngoài Danh mục dịch vụ sự nghiệp công Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí nêu trên, Quyết định cũng nêu rõ Danh mục dịch vụ sự nghiệp công Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí theo lộ trình tính giá dịch vụ công gồm: Nhóm dịch vụ thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (dịch vụ đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp các nghề còn lại ngoài các nghề thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí); Nhóm dịch vụ về việc làm (dịch vụ cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, trừ đối tượng thuộc bảo hiểm thất nghiệp chi trả); Nhóm dịch vụ lĩnh vực xã hội trong cơ sở bảo trợ xã hội (dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng dài hạn cho đối tượng tự nguyện sống; dịch vụ công tác xã hội và chăm sóc bán trú cho đối tượng tự nguyện); Nhóm dịch vụ về an toàn vệ sinh lao động (dịch vụ Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động).
 
Xem