Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cà Mau:Gắn dạy nghề, tạo việc làm với xóa nghèo bền vững

20/05/2016

Những năm qua, Cà Mau cũng gặp không ít khó khăn trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu của ngành. Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát thường xuyên của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự năng động triển khai nhiều giải pháp thiết thực, đồng bộ của ngành LĐ-TB&XH, nên đã hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Trong đó nổi bật là lĩnh vực dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và vấn đề an sinh xã hội, giảm nhanh hộ nghèo theo hướng bền vững.

Trong bối cảnh mặc dù chịu sự tác động của thị trường lao động (LĐ), có ảnh hưởng đến tâm lý người học nghề, song Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau đã chủ động tổ chức nghiên cứu nhu cầu LĐ của các doanh nghiệp (DN) để chỉ đạo các trường, trung tâm dạy nghề triển khai nhiều giải pháp, gắn dạy nghề với nhu cầu của thị trường LĐ. Nhờ đó, kết qủa dạy nghề đáp ứng được nhu cầu cần thiết của giải quyết việc làm, đạt 87,8% kế hoạch hàng năm. Trong đó, các  DN, đơn vị kèm cặp truyền nghề chế biến thủy sản, đan lát, sửa máy và xây dựng cho hàng chục ngàn LĐ. Tại các Trung tâm dạy nghề: Cái Nước; TP Cà Mau; Đầm Dơi; Thới Bình; Phú Tân; Năm  Căn do chú trọng đa dạng hóa ngành nghề đào tạo và gắn với việc làm, nên đạt kết qủa khá cao . Toàn tỉnh mỗi năm tuyển sinh đào tạo dạy nghề cho hàng chục ngàn LĐ, trong đó có trên 70% LĐ có việc làm ổn định.

Về việc làm, nhờ các doanh nghiệp đang phục hồi sản xuất trở lại, nên thu hút LĐ vào làm việc tăng lên đáng kể. Toàn tỉnh mỗi năm giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn LĐ, đạt 88,9% kế hoạch, bao gồm giải quyết việc làm tại địa phương chiếm 48,5%; đi làm việc tại các KCN ngoài tỉnh chiếm 51,5%. Điều đáng mừng  là các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong tỉnh không phải cắt giảm LĐ mà tiếp tục tuyển dụng thêm hàng ngàn LĐ và LĐ xây dựng cơ bản các dự án, các KCN vẫn duy trì tốt. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, những năm gần đây, Cà Mau  khẩn trương hoàn thiện các xưởng dạy nghề của 5 trung tâm được đầu tư tập trung vào hoạt động, để tăng quy mô tuyển sinh đào tạo nghề, nâng tỷ lệ LĐ qua đào tạo dạy nghề toàn tỉnh lên 30%. Đồng thời tiếp tục đầu tư hoàn thiện nhà xưởng, trang thiết bị cho các trung tâm bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và đối ứng từ ngân sách địa phương.

 

Cà Mau:Gắn dạy nghề, tạo việc làm với xóa nghèo bền vững - Ảnh 2

Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo về nhà ở để họ "an cư. lạc nghiệp" vươn lên thoát nghèo bền vững 

Đối với công tác an sinh xã hội, địa phương đã chủ động hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo, trẻ lang thang, người già cô đơn chu đáo, đúng chính sách kịp thời. Toàn tỉnh đã tặng quà trợ cấp khó khăn cho các đối tượng nghèo, cận nghèo, người già cô đơn, trẻ lang thang tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Cùng với kết qủa tổng hòa chương trình đào tạo dạy nghề miễn phí, giải quyết việc làm, cho vay vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất và chương trình hỗ trợ về nhà ở cho người nghèo theo quyết định số 167, mua BHYT cho người nghèo, người cận nghèo đã tạo cơ hội cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Những năm gần đây, trên cơ sở lồng ghép các chương trình xã hội hóa công tác giảm nghèo, tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, huy động nguồn lực xã hội hóa hàng trăm tỷ đồng, đẻ phấn đấu giúp ít nhất  mỗi năm cho hàng ngàn hộ thoát nghèo theo hướng bền vững./.

Xem