Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2015

26/06/2015

Ngày 26/6/2015, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2015.

Đến tham dự Hôi nghị có Ông Võ Thanh Minh- Phó Trưởng Ban Thi đua Khen  thưởng tỉnh, Ông Lê Quang Đạo, Bí thư Đảng ủy-Giám đốc Sở, Lãnh đạo các đoàn thể, Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và 130 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị.
Hội nghị đã đề ra giải pháp và phát  động thi đua trong giai đoạn 2015-2020. Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 05 cá nhân, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tặng giấy khen cho 8 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2011-2015.
 
Trong 5 năm (2011-2015)  Phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội được thực hiện thường xuyên liên tục, có những bước chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, được giao; xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, đời sống công chức, viên chức, người lao động được cải thiện, có nhiều sáng kiến cải tiến đem lại hiệu quả thiết thực trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao của ngành về công tác lao động việc làm, người có công và xã hội.
Xem