Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Phương án giải quyết đối với vụ việc tranh chấp lao động tại Algeria

03/11/2015

Tháng 6/2015, Cục Quản lý lao động ngoài nước cho phép công ty Simco Sông Đà thực hiện hợp đồng cung ứng đưa lao động sang làm việc tại Algeria với công ty Đông Nhất Giang Tô. Tháng 7/2015, Công ty Simco Sông Đà đã đưa được 57 lao động sang làm việc tại Algeria. Tuy nhiên, đầu tháng 9/2015 đã xảy ra tranh chấp dẫn đến xô xát giữa người lao động và chủ sử dụng do chủ sử dụng tự ý thay đổi cách tính lương từ công nhật sang hình thức khoán mà chưa được sự đồng ý của người lao động. Hai lao động Việt Nam đã bị thương.

Ngay sau khi nhận được phản ánh về vụ việc, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã chỉ đạo công ty Simco Sông Đà kiểm tra, xác minh và cử ngay cán bộ sang Angieria giải quyết vụ việc nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động.
Ngày 23/10 Cục Quản lý lao động ngoài nước có văn bản Yêu cầu Công ty Simco Sông đà khẩn trương đàm phán với đối tác để hoàn tất các thủ tục về nước đối với những lao động muốn về và ký lại hợp đồng với số lao động muốn ở lại làm việc. Theo báo cáo của công ty Simco Sông Đà, ngày 29/10/2015, Công ty Simco Sông Đà đã làm việc với công ty sử dụng lao động Đông Nhất Giang Tô để đàm phán dứt điểm hướng giải quyết vụ việc. Theo đó, hai bên đã thống nhất phương án giải quyết như sau:
- Đối với 05 lao động có nguyện vọng tiếp tục ở lại làm việc, chủ sử dụng lao động, người lao động và công ty Simco Sông Đà sẽ ký phụ lục hợp đồng với định mức khoán mới đã được thống nhất để 05 lao động trên tiếp tục ở lại làm việc cho công ty sử dụng lao động.
- 52 lao động còn lại (trong đó bao gồm 01 đốc công và 01 phiên dịch) sẽ được làm thủ tục và về nước chậm nhất trong 10 ngày tới. Hai bên đã thỏa thuận thống nhất mức bồi thường hợp đồng cho chủ sử dụng lao động là 1.700 USD/lao động và chi phí mua vé máy bay về nước cho người lao động. Theo đó, công ty Simco Sông Đà sẽ ứng tiền bồi thường hợp đồng và mua vé máy bay cho người lao động về nước.
Ngoài ra, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã chỉ đạo Công ty Simco Sông Đà chuẩn bị và báo cáo Cục phương án thanh lý hợp đồng để chủ động làm việc với người lao động sau khi về nước.

Xem