Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tạm dừng hoạt động đưa lao động đi làm GVGĐ tại Ả rập Xê út của Công ty Taylo, Namico và Leesco

13/11/2015

Thời gian qua, hoạt động đưa lao động đi làm giúp việc gia đình tại Ả rập Xê út của Công ty cổ phẩn Xuất khẩu lao động và Thương mại Bảo Việt (Taylo), Công ty cổ phần quốc tế Nhật Minh (Namico), Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu lao động và Chuyên gia Thanh Hóa (Leesco) phát sinh nhiều vụ việc, trong đó có những vụ việc các công ty chậm xử lý, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Để chấn chỉnh hoạt động đưa lao động đi làm giúp việc gia đình tại Ả rập Xê út của 3 công ty này, ngày 13/11/2015, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành văn bản yêu cầu 3 công ty tạm dừng hoạt động đưa lao động đi làm giúp việc gia đình tại Ả rập Xê út trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày 16/11/2015.
Trong thời gian tạm dừng 03 tháng, Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu 3 công ty:
- Không được ký kết và đăng ký hợp đồng cung ứng lao động giúp việc gia đình, không được tuyển chọn và đào tạo lao động giúp việc gia đình để đưa sang Ả rập Xê út;
- Chấn chỉnh công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động và bộ máy quản lý lao động tại Ả rập Xê út;
- Phối hợp với Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Ả rập Xê út giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh, tồn đọng liên quan đến người lao động do 3 công ty đưa đi làm giúp việc gia đình tại Ả rập Xê út.
 
Xem