Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Hậu Giang tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội giai đoạn 2011 - 2015

20/08/2015

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Thu Ánh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Lâm Quang Tố, Phó Giám đốc Thường trực Sở Lao động – Thương binh & Xã hội. Tham dự Hội nghị có gần 60 đại biểu là đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội các huyện, thị xã, thành phố; các tập thể, cá nhân là những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Ngành Lao động – Thương binh & Xã hội giai đoạn (2011-2015).

Trong 5 năm qua, được sự giúp đỡ về mặt chuyên môn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; sự quan tâm, động viên, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, cùng với sự tích cực phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã giúp cho phong trào thi đua yêu nước ngành Lao động – Thương binh & Xã hội chuyển biến tích cực cả về nội dung và hình thức, đi vào thực chất, có chiều sâu và đột phá mới, góp phần quan trọng để ngành Lao động –Thương binh & Xã hội Hậu Giang vượt qua những khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác. Qua phong trào thi đua Thực hiện 5 chương trình chăm sóc người có công và công tác chính sách thương binh liệt sĩ đã góp phần cải thiện một bước đáng kể đời sống vật chất cũng như tinh thần của người có công, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh; có trên 97% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; gần 90% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnhlàm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công; Phong trào thi đua Thực hiện Chương trình Quốc gia giảm nghèo bền vững đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2 - 3% năm; Phong trào thi đua Thực hiện công tác Lao động, việc làm đã tạo việc làm mới bình quân trên 20.000 lao động, chất lượng việc làm được cải thiện, chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2011 – 2015 gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh; các phong trào thi đua thực hiện công tác bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội... cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn (2011-2015).
Sau 5 năm phấn đấu liên tục, với sự nỗ lực, đoàn kết ngành Lao động-Thương và Xã hội Hậu Giang đã khơi dậy và phát huy có hiệu quả sức mạnh truyền thống, vươn lên hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra trong những năm qua, đã được 02 lần nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, 02 lần nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân tỉnh; đặc biệt, năm 2011 được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen và năm 2013 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III.
Kết quả trên thể hiện rõ sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội Hậu Giang, đồng thời chứng minh cho sự phát triển của Ngành Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh nhà.
Nhân dịp này, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện công tác Lao động, người có công và xã hội giai đoạn (2011 - 2015).
 Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thu Ánh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020. Đồng thời kêu gọi các tập thể, cá nhân trong toàn ngành Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh nhà quyết tâm khắc phục hạn chế, khó khăn, tiếp tục nổ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, công tác chuyên môn. Thông qua các phong trào thi đua thực hiện hoàn thành, vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, tạo được những chuyển biến tiến bộ, tích cực trong xây dựng đơn vị; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, có sự đồng thuận từ tỉnh đến cơ sở./.
 
Xem