Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thái Bình: Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 5 năm (2010 – 2015).

11/06/2015

Sáng ngày 09/6/2015, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ngành Lao động Thương binh xã hội 5 năm (2010 – 2015). Đồng chí Cao Thị Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo một số ngành, đơn vị thuộc tỉnh; lãnh đạo và đại biểu đại diện cho các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo UBND, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã, phường, thị trấn và đại diện các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác lao động, người có công và xã hội 5 năm (2010-2015) được tặng Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bằng khen của UBND tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Sở.

Theo báo cáo tại hội nghị, 5 năm (2010 – 2015), mặc dù còn nhiều khó khăn chung, tuy nhiên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã đạt được những kết quả xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Các phong trào thi đua yêu nước như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phong trào “Học nghề để lập nghiệp”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Đoàn kết - Kỷ cương - Tình thương  - Trách nhiệm”được nhân rộng, phát động tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập nhiểu thành tích, đổi mới sáng tạo.
Giai đoạn 2010-2014, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 158.340 lao động (bình quân giải quyết việc làm cho gần 32.000 lao động/năm, đạt kế hoạch so với mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII). Đưa 11.910 lượt người đi xuất khẩu lao động sang thị trường Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật, Malaysia và khu vực Trung Đông…, nâng tổng số lao động của tỉnh đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài lên trên 20.000 người bình quân mỗi năm gửi tiền về qua hệ thống các ngân hàng thương mại của tỉnh trên 1.500 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã tổ chức tuyển sinh dạy nghề ở các cấp trình độ cho 164.700 người. Đã có trên 49.000 lao động nông thôn được hỗ trợ học sơ cấp nghề và học nghề dưới 3 tháng theo Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ. Với kết quả trên, đã góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh từ 29% (năm 2010) lên 39% (năm 2014), dự kiến năm 2015 đạt 41,5% (so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 41,5% vào năm 2015).
Từ năm 2012 đến nay, Thái Bình không còn hộ gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo, 98,3% gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân nơi cư trú; 99,6% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ; 65% xã, phường, thị trấn có công trình ghi công liệt sỹ. Các phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa” được khơi dậy mạnh mẽ, xã hội hóa cao.
Giai đoạn 2011-2014, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,8% (năm 2011 là 8,12%, năm 2012 là 6,8%, năm 2013 là 4,55%, năm 2014 là 3,32%), bình quân mỗi năm giảm 1,2% tỷ lệ hộ nghèo, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.Toàn tỉnh có 93.891 đối tượng bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp hàng tháng, các đối tượng bảo trợ xã hội đều được hưởng các chế độ trợ cấp và được trợ giúp các dịch vụ xã hội, giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt
Từ năm 2011 đến nay, ngân sách tỉnh đã chi trả trợ cấp thường xuyên cho trên 7.960 lượt trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị nhiễm chất độc hóa học, trong đó có 670 trẻ em được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Hơn 5 nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng sự trợ giúp, 512 trẻ em được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng, hỗ trợ đột; trợ cấp học bổng cho gần 1 nghìn lượt trẻ em nghèo vượt khó học giỏi và trẻ em có nguy cơ bỏ học.
Tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh. Các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tại tỉnh Thái Bình đã đạt được những thành tựu nhất định.

Đc Cao Thị Hải, Phó Chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước. Đồng chí cũng gửi lời chúc mừng tới những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành, được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh tặng Bằng khen, Giám đốc Sở tặng Giấy khen. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch của Bộ, của tỉnh giao trong giai đoạn 2016-2020.
Cũng tại hội nghị, đã có 7 tập thể và 10 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 3 tập thể và 6 cá nhân được  tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 5 tập thể và 35 cá nhân được tặng giấy khen của Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.
Xem