Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đảm nhận Khối trưởng thi đua các Bộ ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội

26/02/2016

Khối thi đua các Bộ ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội gồm 9 thành viên bao gồm các Bộ: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Ngoại giao; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2015, các thành viên trong Khối đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, có nhiều sáng tạo để vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, chống chọi với các đợt thiên tai, dịch bệnh… góp phần giữ vững ổn định kinh tế, chính trị, xã hội. Cùng với việc phát động phong trào thi đua, khen thưởng thường xuyên trong năm, một số đơn vị đã có những sáng kiến thông qua việc phát động phong trào thi đua theo đợt và chuyên đề nhân dịp diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước hoặc gắn với ngày truyền thống của ngành, đơn vị.
Các thành viên trong Khối không chỉ triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao mà còn tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, Chính phủ tập trung lãnh đạo khắc phục khó khăn, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững; thực hiện tốt công tác triển khai giám sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước theo kế hoạch công tác năm và theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Công tác thi đua, khen thưởng trong toàn khối đã có sự chuyển biến tích cực mục đích hướng đến việc khen thưởng các chuyên viên, chuyên gia, viên chức và người lao động trực tiếp trong Khối, tạo ra làn gió mới cho phong trào thi đua rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn với chất lượng, hiệu quả cao.
Tại Hội nghị Tổng kết công tác thi đua Khối các Bộ ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội năm 2015, ngày 25 tháng 2 năm 2016 diễn ra tại trụ sở Bộ Y tế các thành viên trong Khối thi đua đã nhất trí bình chọn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao là hai đơn vị trong Khối được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2015; Bộ Y tế (Khối trưởng thi đua năm 2015) được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2015. Tại Hội nghị, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được tín nhiệm bầu làm Khối trưởng của năm 2016.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại Hội nghị

Đại diện một số cơ quan phát biểu tại Hội nghị
Xem