Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Gỡ khó xác nhận liệt sĩ không còn giấy tờ

12/01/2016

Tại dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ, Liên Bộ đã có đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về căn cứ xác nhận liệt sĩ nhằm “gỡ khó” cho việc xác nhận liệt sĩ đối với đối tượng này.

Cụ thể, theo Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP, căn cứ xác nhận liệt sĩ là: 1- Danh sách liệt sĩ lưu tại cơ quan, đơn vị có ghi tên người hy sinh, hoặc giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước có ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu. 2- Người hy sinh đã được chính quyền và nhân dân suy tôn đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ nơi hy sinh, được gắn bia mộ liệt sĩ từ ngày 31/12/1994 trở về trước.
Tại dự thảo, Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng đã đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định này.
Cụ thể, theo dự thảo, căn cứ xác nhận liệt sĩ là: 1- Danh sách liệt sĩ lập từ ngày 31/12/1994 lưu tại cơ quan, đơn vị có ghi tên người hy sinh hoặc giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước có ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu.
2- Người hy sinh đã được chính quyền và nhân dân suy tôn đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ nơi hy sinh, được gắn bia mộ liệt sĩ từ ngày 31/12/1994 trở về trước.
3- Trường hợp không có một trong các căn cứ nêu trên thì phải có xác nhận viết tay của 2 người cùng cơ quan, đơn vị từ cấp tiểu đoàn trở xuống hoặc tương đương của người hy sinh, biết rõ trường hợp hy sinh; kèm theo căn cứ thể hiện thời gian hoạt động, công tác của người làm chứng gồm một trong các hồ sơ, tài liệu sau: lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, hồ sơ khen thưởng huân, huy chương (đã được khen thưởng), hồ sơ người có công với cách mạng (đã được xác nhận); sơ yếu lí lịch khai từ ngày 31/12/1994 trở về trước đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý khác lập từ 31/12/1994 trở về trước có thể hiện thời gian hoạt động, công tác của người làm chứng.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.
 
Xem