Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền thông tin về thưởng Tết năm nay

29/12/2015

Tại phiên họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương chiều 28/12, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết: "Bộ đang hướng dẫn địa phương nắm tình hình thưởng Tết cho người lao động tại các doanh nghiệp. Trong khu vực doanh nghiệp, phấn đấu mức thưởng Tết tối thiểu cho người lao động là 1 tháng lương"

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương vào chiều  28/12, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Phạm Thị Hải Chuyền đã thông tin về tình hình lao động việc làm, các chính sách, quà Tết cho người có công và vấn đề thưởng Tết của các doanh nghiệp cho người lao động.
Theo đó, năm 2015 có khoảng 115.000 lao động ra ngoài nước làm việc, có thu nhập, nhưng lại nổi lên vấn đề đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Mặc dù đã tiến hành thanh tra, xử phạt nhưng vẫn còn tồn tại, Bộ trưởng đề nghị các địa phương cùng giám sát doanh nghiệp để người lao động đi xuất khẩu được đảm bảo quyền lợi.
Về vấn đề thưởng Tết của doanh nghiệp với người lao động, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết Bộ đang hướng dẫn triển khai thực hiện, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.  "Bộ đang hướng dẫn các địa phương nắm sát tình hình địa phương. Chúng tôi cũng đã đến một số Tổng công ty, các đồng chí nói là đang xem xét cố gắng thưởng Tết là 1 tháng lương” – Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết.
Về chính sách cho người có công, theo Bộ trưởng, hiện vẫn còn khoảng 2 triệu người. Bên cạnh đó, qua rà soát cũng phát hiện thêm 71.000 đối tượng mới cần được xem xét.
Liên quan đến quà Tết cho người có công, theo Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ đã có báo cáo, tờ trình về quà tặng của Chủ tịch nước với kinh phí 437 tỷ cho trên 2 triệu người. "Rất mong sớm được Chính phủ quyết định để triển khai, kinh phí đã nằm trong dự trù hàng năm" - Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền nói.
Về các chính sách bảo trợ xã hội, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đề nghị các địa phương nắm tình hình, trên cơ sở đó sớm đề xuất phương án trợ cấp gạo cho người dân. Bộ trưởng cũng lưu ý rút kinh nghiệm nhiều địa phương trước đây làm muộn nên đến tận 25 – 26 Tết người dân mới nhận được gạo.

Xem