Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Ninh: Nhiều cố gắng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

07/04/2016

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề, Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, công tác dạy nghề của tỉnh Quảng Ninh có nhiều đóng góp trong đào tạo nhân lực của tỉnh.

Mạng lưới cơ sở dạy nghề của tỉnh trong những năm qua có bước phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, được quan tâm tạo điều kiện đầu tư xây dựng ngày càng hiện đại và phân bố rộng khắp trên phạm vi toàn tỉnh, dần đáp ứng được nhu cầu đào tạo nhân lực trực tiếp và nhân lực có tay nghề cao. Hệ thống các trung tâm dạy nghề cấp huyện cũng được quan tâm xây dựng, việc huy động các nguồn lực của xã hội tham gia dạy nghề được tăng cường. Từ năm 2011 đến nay đã có 21 cơ sở dạy nghề được thành lập lại hoặc bổ sung chức năng nhiệm vụ dạy nghề. Đến nay, mạng lưới cơ sở dạy nghề của tỉnh được phân bố trên tất cả các huyện, thị xã, thành phố, trong đó thành phố Hạ Long, và thành phố Uông Bí là hai địa phương tập trung nhiều cơ sở dạy nghề. Hiện tỉnh có 43 cơ sở dạy nghề, gồm: 11 đơn vị chuyên về dạy nghề (3 Trường cao đẳng nghề, 2 Trường trung cấp nghề, 6 trung tâm dạy nghề); 6 trường chuyên nghiệp tham gia dạy nghề (1 trường đại học, 4 trường cao đẳng, 1 trường trung cấp); 20 đơn vị sự nghiệp và 6 doanh nghiệp tham gia dạy nghề. Năng lực tuyển sinh và đào tạo trên 60 nghìn học sinh/năm.

 Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo của các cơ sở dạy nghề ngày càng được đầu tư, nâng cấp, đảm bảo được các yêu cầu thực hành cơ bản, nhiều thiết bị phù hợp với kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất. Thực hiện Quyết định 1956, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh đã đầu tư hơn 61 tỷ đồng (ngân sách trung ương là 50,8 tỷ đồng) để xây dựng 2 trung tâm dạy nghề cấp huyện và đầu tư trang thiết bị dạy nghề cho 12 trung tâm để tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn.

Các chính sách, chiến lược, đề án hỗ trợ dạy nghề được triển khai một cách đồng bộ, bao trùm tất cả các đối tượng, thành phần kinh tế tạo điều kiện cho công tác dạy nghề của tỉnh ngày càng phát triển. Công tác thông tin, tuyên truyền về học nghề, lập nghiệp ngày càng được chú trọng và tăng cường đảm bảo cho người học nghề có được những thông tin đầy đủ hơn khi đăng ký tham gia học nghề. Các cơ sở dạy nghề đã tích cực, chủ động, áp dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền tuyển sinh như: Đăng tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với chính quyền địa phương, các hội đoàn thể để tổ chức tuyển sinh, cử cán bộ của các đơn vị dạy nghề và đại diện doanh nghiệp trực tiếp tuyên truyền tại các hội nghị tổ chức ở địa phương; trực tiếp gặp và tuyên truyền tại các thôn, bản vùng cao; Phối hợp với các doanh nghiệp để nhận đào tạo nâng bậc, đào tạo lại, tham gia sản xuất các ngành nghề mà cơ sở dạy nghề có thể thiện hiện được.... Nhờ đó, kết quả tuyển sinh cơ bản thực hiện được kế hoạch đã đặt ra, khối các trường dạy nghề giữ được đà phát triển ổn định.

Đào tạo nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp được các cơ sở dạy nghề triển khai có hiệu quả, đặc biệt là các trường thuộc ngành than đã làm tốt công tác này. Tổng số học sinh học nghề tốt nghiệp từ năm 2011 đến năm 2014 là 130.290 người, trong đó: số người có việc làm sau đào tạo 76.713 người, chiếm 76,45% số học sinh tốt nghiệp có việc làm. Riêng năm 2014, số người được giải quyết việc làm ngay sau khi học nghề là 15.611 người chiếm 82%, trong đó: 7.753 người có hợp đồng với doanh nghiệp, 1.325 học sinh được cơ sở dạy nghề giới thiệu việc làm, số tự tạo việc làm sau đào tạo là 6.533 người. Đây là là một xu thế tất yếu, tỷ lệ người tốt nghiệp được giải quyết việc làm là một chỉ tiêu quan trọng, nó thể hiện “thương hiệu” của các cơ sở dạy nghề và chính là một tiêu chí quan trọng thu hút học sinh học nghề. Trường Cao đẳng nghề mỏ Hữu Nghị, Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm tiếp tục là những đơn vị có uy tín trong việc đào tạo và cung ứng lao động kỹ thuật cho ngành Than, Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghiệp đào tạo đa nghề đáp ứng nhu cầu xã hội, Công ty TNHH Kiểm toán Hạ Long có uy tín trong việc cung ứng kế toán viên có chất lượng cho các doanh nghiệp và bổ túc nghiệp vụ kế toán cho người lao động.

Những kết quả đạt được trong công tác tuyển sinh, đào tạo nghề trong những năm vừa qua đã góp phần quan trọng trong đào tạo nhân lực của tỉnh Quảng Ninh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh lên 62% (năm 2014)./.

Xem