Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tham gia phiên họp toàn thể của Ủy ban Xã hội về vấn đề bình đẳng giới

08/05/2023

Ngày 08/5, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung đã tham gia phiên họp toàn thể lần thứ 9 của Ủy Ban Xã hội về các nội dung liên quan tới Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Tại đây, nhiều vấn đề đã được các đại biểu đề cập và giải trình trước Quốc hội như: một số chỉ tiêu về bình đẳng giới đã hoàn thành trước thời hạn, tỷ trọng lao động nữ trong khu vực nông nghiệp, bình đẳng giới cho nam giới, …

01.08.05.23.jpgToàn cảnh phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban Xã hội liên quan tới nội dung bình đẳng giới.

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho biết, Chính phủ đã báo cáo đầy đủ, công khai, minh bạch các chỉ tiêu, số liệu được phân tích, kiểm tra, đánh giá từ thống kê và kiểm tra thực tiễn của các địa phương.  “Sau phiên họp, cơ quan chức năng sẽ rà soát lại các chỉ tiêu, mục tiêu và sẽ họp lại, đưa ra những định hướng điều chỉnh kế hoạch thực hiện mục tiêu bình đẳng giới đến năm 2025”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ.

Theo Bộ trưởng, thời gian qua, Việt Nam phải trải qua 3 giai đoạn quan trọng: giai đoạn phòng, chống dịch bệnh COVID-19; giai đoạn mở cửa; giai đoạn phục hồi và tăng tốc phát triển. Ba giai đoạn trên đều liên quan, tác động và có ảnh hưởng tới vấn đề giới, bình đẳng giới. Dịch COVID-19 cũng là bài thử nghiệm với chính sách an sinh xã hội, người bị ảnh hưởng phải rời về quê chiếm đa phần là lao động nữ, chỉ người cha ở lại để tìm kiếm việc làm mới.
Về nhận thức, Bộ trưởng cho rằng, thời gian qua, nhận thức liên quan tới bình đẳng giới có tiến bộ, được thể hiện qua các mục tiêu, nhiệm vụ từ công tác cán bộ, các chính sách đối với nữ nhiều chính sách ưu tiên vượt trội cho bà mẹ mang thai, phụ nữ sinh con. Tuy nhiên, trong bình đẳng giới đối tượng nữ giới thường được quan tâm hơn do chịu thiệt thòi và là phái yếu, nhưng nam giới cũng có nguy cơ đối mặt với bất bình đẳng giới. .
Ngoài ra, Lãnh đạo Bộ LĐTBXH đề cập thêm tới việc xây dựng chỉ số bình đẳng giới, xếp hạng các địa phương hằng năm như chỉ số trẻ em. Bộ LĐTBXH sẽ cùng bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng bộ chỉ số thống kê, đánh giá.
02.08.05.23.jpgBộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung phát biểu tại phiên họp.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: “Cả hệ thống cần chiến đấu lâu dài cho sự tiến bộ của phụ nữ, cố gắng trong từng bước. Không thể hy vọng nhảy vọt, mà cần từng bước … Cần tính cả hai phía. Bản thân đàn ông cũng bị mất bình đẳng. Nhiều đàn ông cũng bị bạo lực tinh thần, tâm lý".
Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trong năm 2022 dù còn chịu ảnh hưởng của COVID-19 và ghi nhận đánh giá của Diễn đàn Kinh tế thế giới, chỉ tiêu bình đẳng giới của Việt Nam đã được tăng 4 hạng.
Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cũng cho rằng nhận thức về bình đẳng giới cần quan tâm tới cả nam và nữ giới. Thực tế, những vấn đề của nam giới chưa được quan tâm đầy đủ trong chiến lược bình đẳng giới cũng là một thiếu sót, trong một số lĩnh vực nam giới cũng yếu thế nên cần hết sức lưu ý.
Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà báo cáo, thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trong năm 2022, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đạt nhiều kết quả, có 9/20 chỉ tiêu đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu đề ra đến năm 2025 và tiếp tục duy trì, thực hiện tốt hơn; có 7/20 chỉ tiêu thuộc Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đạt kết quả tiến bộ hơn so với năm 2021 và tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2025.
Theo báo cáo, tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm là 28,45%, giảm 0,18% so với năm 2021 là 28,63%. Bên cạnh đó, chỉ tiêu tỷ lệ nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 28,2%.
Tỷ lệ người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản là 97,07%, vượt chỉ tiêu đề ra (đạt 80% vào năm 2025 và 90% vào năm 2030); duy trì và đạt tỷ lệ 100% số nạn nhân bị mua bán trở về được phát hiện có nhu cầu hỗ trợ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng; 100% xã, phường, thị trấn mỗi quý có ít nhất 4 tin, bài về bình đẳng giới trên hệ thống thông tin cơ sở; Duy trì đạt 100% đài phát thanh và đài truyền hình địa phương đã có chuyên mục, chuyên trang về bình đẳng giới dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, được phát sóng định kỳ, đạt chỉ tiêu đề ra tới năm 2025.
Từ năm 2025 trở đi 100% tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan hành chính, ban, ngành, đoàn thể các cấp được phổ biến, cập nhật thông tin về bình đẳng giới và cam kết thực hiện bình đẳng giới.
Xem