Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cẩm nang công tác giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025

13/04/2023

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn phòng quốc gia giảm nghèo đã xây dựng Cẩm nang về cơ chế, chính sách giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025 theo hình thức ấn bản điện tử. Cụ thể:

 1_2.png

2_2.png

 

Chi tiết: Download tại đây.

Các địa phương liên hệ Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (địa chỉ: 35 Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; hòm thư điện tử: giamngheo@molisa.gov.vn/điện thoại: 0907130485 - ông Hoàng Trọng Nghĩa) để được chuyển giao ấn bản đầy đủ Cẩm nang cơ chế, chính sách về giảm nghèo giai đoạn 2021-2025.

 

Xem