Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

9 tháng năm 2015: Giải quyết việc làm cho trên 1,2 triệu lao động

18/10/2015

Con số trên được Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) Đào Hồng Lan thông tin tại buổi họp báo về kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội 9 tháng năm 2015 của Bộ LĐ-TBXH diễn ra chiều 16/10, tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Đào Hồng Lan, năm 2015 Bộ LĐ-TBXH tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống thể chế trong lĩnh vực LĐ-TBXH. Trong năm qua, Bộ đã tổ chức triển khai, ban hành nhiều Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật Dạy nghề, Luật ATVSLĐ...
9 tháng năm 2015, cùng các Bộ, ngành cả nước nhiều chỉ tiêu trong năm đã được Bộ LĐ-TBXH hoàn thành, vượt chỉ tiêu theo kế hoạch. Cụ thể, 9 tháng cả nước giải quyết việc làm cho trên 1.219.000 lao động, đạt 76,1% kế hoạch, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, tạo việc làm trong nước cho khoảng 1.129.000 lao động, đạt 74,8% kế hoạch, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước; XKLĐ 90.500 người, đạt 97,8% kế hoạch, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.
Ước thực hiện năm 2015 cả nước tạo việc làm cho 1.617.000 người, đạt 101,1% kế hoạch năm. Trong đó, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật quý I/2015 gần 27,4 triệu người, chiếm tỷ lệ 51,25% lực lượng lao động. Ước cuối năm 2015 tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật (lao động qua đào tạo) đạt 51,6%, đạt chỉ tiêu theo Nghị định quyết 77/NQ-QH13 (50% cuối năm 2015). Cũng theo Thứ trưởng Đào Hồng Lan, 8 tháng năm 2015 đã tuyển mới dạy nghề cho trên 874.000 người. Về công tác thực hiện chính sách tiền lương, BHXH, tính đến 30/6/2015, số lao động tham gia BHXH là 11.878.788 người, chiếm 22,05% lực lượng lao động. Thực hiện đúng quy định về mức tiền lương tối thiểu vùng từ ngày 01/1/2015, thu nhập bình quân của người lao động trong các doanh nghiệp quý I/2015 là 4,9 triệu đồng/tháng, tăng 0,5 triệu đồng so với quý IV/2014.
Về công tác chăm sóc người có công, dù quá trình triển khai thực hiện chính sách còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, song về cơ bản đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho 1,4 triệu người có công. Qua việc phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng cho thấy, số đối tượng hưởng đúng, hưởng đủ chính sách chiếm 95,75%; số đối tượng hưởng chưa đủ chính sách chiếm 4,16%; số đối tượng hưởng sai chính sách chiếm 0,09%.
Về công tác giảm nghèo, ước cuối năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 1,7 - 2% so với cuối năm 2014 (còn khoảng 4,27 - 3,97%); tỷ lệ hộ nghèo các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP giảm 4% (còn dưới 30%), hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc hội.
Thứ trưởng Đào Hồng Lan cho biết: “Hiện Bộ đang xây dựng tiêu chí và mức chuẩn nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tổ chức tổng điều tra hộ nghèo trong quý IV/2015”.
Cũng theo Thứ trưởng Đào Hồng Lan, công tác bình đẳng giới trong lao động việc làm, giáo dục - đào tạo, chăm sóc y tế, lãnh đạo, quản lý thời gian qua ngày càng có những cải thiện đáng kể; bình đẳng giới thực chất về quyền, đối xử, cơ hội giữa nam và nữ được đẩy mạnh. Nhiều mô hình thực hiện thúc đẩy bình đẳng giới được triển khai, như: Mô hình hỗ trợ phụ nữ tạo việc làm, khởi sự, phát triển doanh nghiệp; mô hình nhà trẻ trong cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất; mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; mô hình phòng chống bạo lực gia đình ...

Xem