Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí tham dự phiên họp toàn thể lần thứ 14 Ủy ban Kinh tế Quốc hội

02/10/2015

Ngày 1/10/2015, tại TPHCM, Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XIII tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 14 bàn về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016. Ông Nguyễn Văn Giàu – Chủ nhiệm Ủy Ban kinh tế của Quốc hội chủ trì phiên họp.

Tham dự còn có ông Huỳnh Văn Tí, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH; đại diện các thành viên của Quốc hội, các Trưởng, phó đoàn Đại biểu quốc hội của các tỉnh, thành phố phía Nam cùng đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam...
Phát biểu khai mạc Phiên họp, ông Nguyễn Văn Giàu – Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết: Mục đích của Phiên họp lần này là nhằm nghe các Bộ, Ngành báo cáo và đánh giá kết quả thực nhiệm vụ về tình hình kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2015 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong năm 2016. Đ/c Nguyễn Văn Giàu cũng yêu cầu các Bộ, ngành nêu lên những kết quả đạt được và những vấn đề tồn tại,  giải pháp khắc phục, thảo gỡ kịp thời trong thời gian tới.
Tại Hội nghị, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ước tốc độ tăng GDP năm 2015 đạt 6,5% (kế hoạch là 6,2%). Trong chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đề ra cho kế hoạch 2015 tại Nghị quyết Quốc hội, dự kiến có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, chỉ có 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là tỷ lệ che phủ rừng. Trong năm 2016, mục tiêu là tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý, kinh tế phát triển bền vững.
Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Thực hiện an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống nhân dân. Dự kiến một số chỉ tiêu trong năm 2016 như GDP tăng 6,7% so với năm 2015, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 10% so với 2015, chỉ số giá tiêu dùng khoảng 5%.
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Huỳnh Văn Tí phát biểu tại Phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Huỳnh Văn Tí cho biết: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội năm 2015 ước cả nước tạo việc làm cho 1.617 nghìn người, đạt 101,1% kế hoạch năm, gồm: Tạo việc làm trong nước cho 1.510 nghìn ngưới, đạt 100% kế hoạch, xuất khẩu lao động 107 nghìn người, đạt 118,9% kế hoạch.
Tổng tạo việc làm 5 năm ( 2011 – 2015) cho khoảng 7.818 người, xấp xỉ đạt kế hoạch 5 năm theo Nghị quyết của Quốc hội (97,73%) và bằng 97,2% so với thực hiện giai đoạn 5 năm trước. Trong đó, tạo việc làm trong nước 5 năm  khoảng 7.394 nghì người, đạt 97,34% kế hoạch, bằng 96,2% so với giai đoạn 5 năm trước. Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật quý I/2015 gần 27,4 triệu người, chiếm tỷ lệ 51,25% lực lượng lao động. Ước cuối năm 2015 tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật (lao động qua đào tạo) đạt 51,6%, đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết 77/NQ của QH13 (50% cuối năm 2015); tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi 8 tháng đấu năm 2015 ước tính là 2,44%, trong đó khu vực thành thị là 3,35%; khu vực nông thôn là 2,00%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong 8 tháng đầu năm 2015 ước tính là 2,52%, trong đó khu vực thành thị là 1,29%, khu vực nông thôn là 3,11%.
Về công tác đào tạo nghề, trong 5 năm 2011 – 2015, ước  tuyển sinh đạt gần 9.171 người, đạt 93,15 kế hoạch, tăng 185 so với giai đoạn 2006 -2010. Năm 2015, ước tuyển sinh dạy nghề mới đạt khoảng 2.150 nghìn người, tăng 6,3% so với năm 2014. Tỷ lệ hộ nghèo kéo giảm còn 5,97% năm 2014, ước cuối năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 1,7 – 2% so với cuối năm 2014 ( còn khoảng 4,27% - 3,97%); tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a giảm 4%, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 76 của Quốc hội.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại như: Một số văn bản hướng dẫn thi hành luật còn chậm, một số quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật còn vướng mắc khi triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật còn hạn chế, chất lượng lao động còn hạn chế, tỷ lệ lao động có việc làm trong khu vực phi chính thức còn cao; thu nhập của người lao động còn thấp và tỷ lệ thất nghiệp  còn cao. Công tác dạy nghệ chưa có sự chuyển biến căn bản, tuyển mới dạy nghề còn khó khăn nhất là tuyển mới cao đẳng, trung cấp nghề ở một số địa phương, cơ sở dạy nghề chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động...
Trong phương và nhiệm vụ năm 2016, Bộ sẽ có các giải pháp như: tiếp tục đánh giá và tổ chức sơ kết 5 năm phát triển nguồn nhân lực như thể nào và đề ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, làm rõ mục tiêu, cấp bậc đào tạo; tiếp tục đẩy mạnh chất lượng đào tạo, quy hoạch lại mạng lưới dạy nghề theo hướng giảm dần và không cho thành lập mới các trường dạy nghề công lập, khuyến khích các cơ sở dạy nghề tư nhân; đầu tư cho đỗi ngũ giáo viên dạy nghề, đổi mới các chương trình đào tạo, tập trung vào đào tạo kỹ năng nghề và bám sát nhu cầu thị trường lao động. Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng được chương trình đào tạo: 8 nghề Asean, 26 nghề cấp quốc tế...
Năm 2016, Bộ đưa mục tiêu phấn đấu giải quyết việc làm cho 1,5 – 1,6 triệu người lao động, tuyển mới dạy nghề  cho khoảng 2,15 triệu người ( trong đó, trung cấp nghề và cao đẳng nghề là 250 nghìn người; trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng 1,9 triệu người), giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 3% ( Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%), nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52 -53% và giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020 từ 1-1,5%, trong đó các huyện nghèo, xã nghèo giảm còn 4%.
Tại Phiên họp các đại biểu cũng được nghe Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 và dự kiến kế hoạch năm 2016.
 
 
TS. Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm UBCVĐXH của Quốc hội chất vấn các Bộ, ngành

Đánh giá về những kết quả thực hiện của các Bộ, ngành, TS. Bùi Sỹ Lợi – Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng: Có 5 ý kiến về các số liệu chưa nhất quán, vì vậy đề nghị các Bộ, ngành cần nhất quán.
Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về số liệu tỷ lệ nông thôn mới tăng năm 2014 là 8%, năm 2015 là 20% và dự kiến đến năm 2016 tăng đạt 5%. Điều đó, cho thấy số liệu còn có vấn đề. Vì năm 2015 tại sao số liệu tăng cao như vậy nhưng dự báo kế hoạch năm 2016 lại chỉ có 5%? Còn về Bộ Kế hoạch và Đầu tư ông Lợi còn băn khoăn về  kế hoạch tăng trưởng kinh tế theo số liệu trong thời gian qua.
Ông Bùi Sỹ Lợi cũng quan tâm đến vấn đề 200.000 sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học chưa có việc làm cần suy nghĩ cung – cầu hiện nay như thể nào và chất lượng đào tạo ra sao?
Đánh giá lại cả giai đoạn 2011-2015, ông Trần Hoàng Ngân, Đại biểu Quốc hội cho rằng: 5 năm qua (2011-2015), kinh tế Việt Nam đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn. Như GDP năm 2015 tăng 6,5%, là năm tăng trưởng cao nhất trong kế hoạch 5 năm ( 2011-2015). Thành công đáng ghi nhận là ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Theo ông, việc đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2020 là 6,5-7% là có khả năng thực hiện. Quan trọng là làm sao đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động. Như vậy, cần có giải pháp đột phá. Phải đặt kinh tế Việt Nam trong xu thế hội nhập. Như cuối 2015 Việt Nam gia nhập cộng đồng ASEAN, năm 2016,  có thể gia nhập TPP, hội nhập mang lại lợi ích và bất lợi như thế nào, đối sách chúng ta hiện nay chưa rõ, phải xây dựng nhóm giải pháp đồng bộ.
Theo ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội,  năm 2015, Việt Nam sẽ gia nhập vào cộng đồng kinh tế ASEAN, các nước như Thái Lan chuẩn bị hội nhập tốt như về đào tạo nguồn nhân lực. Còn Việt Nam chuẩn bị như thế nào. Chúng ta có nhiều văn bản ban hành nhưng đi vào thực tế đến đâu  là vấn đề cần bàn. Ông Huỳnh Văn Tiếp, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Tây Ninh cho rằng, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp so với các nước, chất lượng nguồn nhân lực chuẩn bị cho hội nhập đến đâu, cần có đánh giá lại để có giải pháp trong thời gian tới.
Ông Cao Sỹ Kiêm đánh giá những kết quả đạt được của các Bộ, ngành

Còn theo ông Cao Sĩ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa cho rằng, tuy đã có nhiều cam kết nhưng chuẩn bị thực hiện cam kết chưa đạt kể cả tư duy, nhận thức của dân, lãnh đạo, xây dựng hạ tầng, nguồn nhân lực,… Đáng chú ý là nông nghiệp đang có xu hướng đi xuống nhưng chưa thấy giải quyết. Năm 2016 là năm đầu của kế hoạch 5 năm mới, là năm đầu hội nhập thế hệ mới. Vì vậy, năm 2016 phải là năm thực hiện nghiêm túc, sửa chữa tích cực những tồn tại của những năm trước mắc phải. Cũng có đại biểu lưu ý rằng,  việc doanh nghiệp hiểu biết về chính sách, tác động của hội nhập là không nhiều, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhưng sự tuyên truyền, xây dựng quy hoạch, lộ trình chưa được chặt chẽ, năm 2016 cần khắc phục điều này.
Bà Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn Quốc hội An Giang bày tỏ lo ngại khi 2 sản phẩm chủ lực của đồng bằng sông Cửu Long là lúa gạo và cá tra đang khó khăn về giá. Năm 2016, tuy có giải pháp cho sản xuất kinh doanh nhưng chưa có giải pháp cụ thể về vốn, thị trường, rào cản kỹ thuật cho từng ngành hàng cụ thể, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.  Năm 2016 có vị trí quan trọng trong kế hoạch 5 năm mới, cần có giải pháp tác động đến những đối tượng có lợi thế trong hội nhập, góp phần tăng trưởng kinh tế hiệu quả. Vấn đề chuỗi liên kết giá trị toàn cầu là hướng đi tất yếu để đưa sản phẩm xâm nhập sâu rộng vào thị trường thế giới, cần có lộ trình và chính sách cụ thể.
Đại biểu Trần Du Lịch đồng tình với những mục tiêu đề ra trong năm 2016. Ông cho rằng cần phân tích rõ một số vấn đề như đánh giá lại tái cơ cấu nền kinh tế 5 năm qua đã làm được gì? Ông Lịch nêu ra 9 vấn đề các Bộ, ngành cần giải trình cụ thể hơn để Cơ quan của Quốc hội hoàn thiên đưa vào báo cáo thẩm tra và kế hoạch thực hiện năm 2016, như đánh giá tái cơ cấu nền kinh tế 5 năm được gì, bội chi ngân sách, lạm phát thấp nhất trong 10 năm qua, ngạnh hàng không còn dư địa để tăng trưởng, nông nghiệp khó khăn, tiến độ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước ra sao, cải cách hành chính về thuế, hải quan, tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ, trong đó có du lịch...
Còn theo ông Trần Hoàng Ngân, mặc dù đã đạt nhiều kết quả tích cực nhưng chất  lượng cuộc sống của người dân có tăng song tình trạng ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế , quá tải bệnh viện, các bệnh viện chuyên khoa, tệ nạn phức tạp nổi lên ở nông thôn...Tái cơ câu đầu tư công các Tập đoàn chỉ mới thể hiện về mặt chính trị, hiện tượng đầu tư dàn trải giảm chưa nhiều, còn 195 doanh nghiệp chưa cổ phần hóa...
Trả lời chất vấn các thành viên của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại diện các Bộ, ngành cũng đã nêu ra nhiều vấn đề tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đồng thời tiếp nhu những ý kiến, đề xuất của các đại biểu và chuyên gia của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội để tiệp tục đẩy mạnh các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong các chỉ tiêu, nhiệm vụ của mình trong năm 2016 và giai đoạn tới...
Xem