Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Danh sách chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động sát hạch đạt yêu cầu (tính đến ngày 23/9/2022)

28/09/2022

 Cục An toàn Lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) công bố Danh sách chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động sát hạch đạt yêu cầu (tính đến ngày 23/9/2022)

 509-ATLD-CSBHLD-Page-01.jpg

509-ATLD-CSBHLD-Page-02_1.jpg

509-ATLD-CSBHLD-Page-03.jpg

509-ATLD-CSBHLD-Page-04.jpg

509-ATLD-CSBHLD-Page-05.jpg

509-ATLD-CSBHLD-Page-06.jpg

509-ATLD-CSBHLD-Page-07.jpg

509-ATLD-CSBHLD-Page-08.jpg

509-ATLD-CSBHLD-Page-09.jpg

509-ATLD-CSBHLD-Page-10.jpg

Xem