Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thái Nguyên: Tập huấn triển khai Luật Phòng, chống ma túy và Nghị định số 116/NĐ-CP của Chính phủ

12/05/2022

Ngày 12/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Phòng chống ma túy và Nghị định 116/2021/NĐ-CP cho các đại biểu thuộc Văn phòng UBND, phòng LĐTBXH cấp huyện, các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

PCTNXH12.5.2022.jpgToàn cảnh buổi tập huấn.

Tại Hội nghị, báo cáo viên của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, các quy định pháp luật có liên quan đến cai nghiện ma túy. Cùng với đó, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Qua Hội nghị tập huấn, giúp cho cán bộ công chức, viên chức trực tiếp làm công tác quản lý, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy nâng cao trình độ pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ về công tác cai nghiện, đặc biệt là các quy định mới về hồ sơ, trình tự đăng ký, công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; việc đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ cho đơn vị sự nghiệp công lập; việc quản lý đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; cai nghiện tự nguyện trong cơ sở; công tác quản lý sau cai và một số các quy định khác.
Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan đến cai nghiện ma túy tạo điều kiện thuận lợi cũng như giảm bớt khó khăn về việc lập hồ sơ, thủ tục đăng ký cai nghiện và tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng; thủ tục lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào Cơ sở Cai nghiện bắt buộc.
Xem