Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TP. HCM: Hơn 85.000 người được xác nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

10/06/2022

Theo ghi nhận ở một số địa phương trên địa bàn TP.HCM, danh sách người lao động (NLĐ) đề nghị nhận hỗ trợ gửi về UBND quận, huyện chưa nhiều.  

Trước tình hình trên, các địa phương cùng doanh nghiệp đang gấp rút thực hiện các thủ tục để NLĐ sớm được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà. Qua rà soát của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, hiện trên địa bàn có khoảng 1,2 triệu người lao động có nhu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng dự toán là hơn 2.000 tỷ đồng. 

Trong đó, hơn 987.000 người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp (kinh phí 1.480 tỷ đồng) và hơn 205.000 người lao động quay lại thị trường lao động (kinh phí hơn 616 tỷ đồng).
Theo Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ, 2 đối tượng được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà gồm NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp và NLĐ trở lại làm việc.
Quyết định số 08 quy định, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được nhận hỗ trợ. (ảnh: internet)
Phạm vi áp dụng hỗ trợ tiền thuê nhà là NLĐ làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất; khu kinh tế trọng điểm được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (trong đó có TP.HCM).
Để được hỗ trợ tiền thuê nhà, NLĐ trong các doanh nghiệp này phải đáp ứng một số điều kiện nhất định:
- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2022 đến ngày 30/6/2022.
- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4/2022.
- Đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
Trường hợp NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 115/2015 thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
Mức hỗ trợ tiền thuê nhà đối với NLĐ đang làm trong các doanh nghiệp là 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng và được chi trả hằng tháng.
Đối với NLĐ trở lại làm việc thì mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng và được chi trả hằng tháng.
Xem