Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TP.HCM tăng cường thanh tra việc giải quyết các chế độ BHXH

17/04/2022

UBND TP.HCM giao Sở LĐTBXH phối hợp với BHXH và UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc giải quyết hưởng các chế độ BHXH.  

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc triển khai chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP yêu cầu BHXH TP mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn TP; đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức đa dạng các loại hình tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn.
Mặt khác, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; hướng dẫn, xử lý kịp thời các vướng mắc hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
Người dân ở TP Thủ Đức nộp hồ sơ liên quan đến BHXH.
Người dân ở TP Thủ Đức nộp hồ sơ liên quan đến BHXH.
Bên cạnh đó, thực hiện thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH linh hoạt, phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đối với các đơn vị sử dụng lao động cố tình trốn đóng, nợ đóng, tham gia chưa đầy đủ cho số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tập hợp hồ sơ, tài liệu đối với các đơn vị trốn đóng, gian lận, trục lợi BHXH, BHYT, BHTN chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
Sở LĐTBXH được giao phối hợp với BHXH TP, Sở Tài chính và UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức thực hiện cấp thẻ BHYT kịp thời cho người tham gia do ngành quản lý. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc giải quyết hưởng các chế độ BHXH, kịp thời ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHXH, BHTN trên địa bàn TP.
Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP phối hợp với BHXH TP tổ chức tư vấn, vận động người hưởng BHTN tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để thời gian tham gia BHXH được liên tục.
Sở Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan BHXH và các đơn vị liên quan trong việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về BHYT; thường xuyên thanh tra, kiểm tra công tác khám chữa bệnh BHYT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ người dân được tốt hơn; phối hợp với cơ quan BHXH kịp thời giải quyết vướng mắc khó khăn về BHYT; chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh nghiêm túc tuân thủ các quy định về BHYT, quản lý Quỹ BHYT chặt chẽ, hiệu quả, tránh lạm dụng, trục lợi.
Xem