Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ninh Bình: Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo

21/07/2015

Trong những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế- xã hội, tỉnh Ninh Bình cũng đặc biệt quan tâm tới công tác giảm nghèo, các giải pháp, nhiệm vụ của công tác giảm nghèo được triển khai hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh tiếp tục giảm bền vững. Theo số liệu điều tra của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, đến nay, toàn tỉnh còn 11.150 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,92% (vượt 1,08% kế hoạch đề ra), 13.826 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,86%.

Các hoạt động chi trả, trợ giúp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được đẩy mạnh, thu hút đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân tham gia. Người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ngày càng có điều kiện tiếp cận với các chính sách an sinh xã hội, qua đó đã tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện và ổn định đời sống, bộ mặt nông thôn mới ngày càng đổi mới. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2015, trong 3 năm từ 2011- 2013, toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề cho 1.028 lao động nghèo; trên 20 hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi với số tiền 218 tỷ đồng, 21 nghìn học sinh, sinh viên được vay vốn tín dụng ưu đãi học đường; 1.121 hộ nghèo được vay tiền làm nhà ở, 8.256 hộ nghèo được vay vốn làm công trình nước sạch vệ sinh môi trường; tổ chức 24 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức trợ giúp pháp lý cho 2.775 lượt người, tư vấn pháp luật cho 762 lượt người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong năm 2014, tỉnh đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng trên 137 nghìn suất quà với tổng số tiền hơn 48 tỷ đồng (trong đó có 546 tấn gạo = 6,5 tỷ đồng) cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán; trao tặng 201 xe lăn cho người khuyết tật; tiếp nhận và trao tặng 1.000 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho những hộ nghèo, hộ có khó khăn do Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng; cấp 80.879 thẻ BHYT cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, bảo trợ xã hội; hỗ trợ gần 2 tỷ đồng tiền điện cho các hộ nghèo.

 

 Nhờ được vay vốn phát triển chăn nuôi, nhiều người dân ở xã Lạc Vân, huyện Nho Quan đã vươn lên thoát nghèo

Trên cơ sở kết quả đạt được, tỉnh Ninh Bình phấn đấu cuối năm 2015, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,5%. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đang tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách giảm nghèo như: Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 về định hướng giảm nghèo thời kỳ 2011-2020; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012- 2015; Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo (Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP). Đồng thời, cũng tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo nhằm nâng cao đời sống cho người nghèo; lồng ghép các chương trình, dự án, nhất là đào tạo nghề, nâng cao kiến thức, trình độ tay nghề gắn với các dự án vay vốn ưu đãi cho người nghèo để tạo việc làm tại chỗ, tham gia lao động trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động, qua đó tăng thu nhập, cải thiện và ổn định đời sống cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội.

Xem