Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đề nghị hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022 cho các địa phương

20/01/2022

Ngày 19/01, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) có công văn số 160/LĐTBXH-BTXH trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp gạo không thu tiền để cứu đói cho nhân dân các tỉnh Tây Ninh, Cao Bằng, Phú Yên, Ninh Thuận, Nghệ An, Gia Lai và Quảng Bình tổng số 9.877,875 tấn gạo cho 197.952 hộ với 658.525 nhân khẩu thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát khiến cho đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với những người bị giãn, hoãn, ngừng việc, bị mất việc, mất thu nhập, không đảm bảo được đời sống và diễn biến bất thường của thời tiết như mưa đá, lũ lụt, hạn hán khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là các đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nguy cơ bị thiếu đói. Trước tình hình đó, 07 tỉnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và thiên tai đã đề nghị Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tổng số 11.448,09 tấn gạo cứu đói cho 197.952 hộ với 658.525 nhân khẩu bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.

fa0c05f9-f69b-41e3-b397-00b49ee2392d.jpg

Ảnh minh họa

Căn cứ Điều 12, Chương III Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH trình Thủ tướng Chính phủ trước mắt xuất cấp gạo không thu tiền để cứu đói cho nhân dân các tỉnh Tây Ninh, Cao Bằng, Phú Yên, Ninh Thuận, Nghệ An, Gia Lai và Quảng Bình tổng số 9.877,875 tấn gạo cho 197.952 hộ với 658.525 nhân khẩu thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022, cụ thể như sau:
1. Hỗ trợ 6.902,205 tấn gạo cứu đói cho 141.659 hộ với 460.147 nhân khẩu dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022:
a) Tỉnh Tây Ninh: 55.032 nhân khẩu x 15 kg x 01 tháng = 825,48 tấn.
b) Tỉnh Cao Bằng: 41.644 nhân khẩu x 15 kg x 01 tháng = 624,66 tấn.
c) Tỉnh Phú Yên: 67.207 nhân khẩu x 15 kg x 01 tháng = 1.008,105 tấn.
d) Tỉnh Ninh Thuận: 100.588 nhân khẩu x 15 kg x 01 tháng = 1.508,82 tấn.
đ) Tỉnh Nghệ An: 76.046 nhân khẩu x 15 kg x 01 tháng = 1.140,69 tấn.
e) Tỉnh Gia Lai: 46.147 nhân khẩu x 15 kg x 01 tháng = 692,205 tấn.
g) Tỉnh Quảng Bình: 73.483 nhân khẩu x 15 kg x 01 tháng = 1.102,245 tấn.
2. Hỗ trợ 2.975,670 tấn gạo cứu đói cho 56.293 hộ với 198.378 nhân khẩu dịp giáp hạt đầu năm 2022:
a) Tỉnh Cao Bằng: Hỗ trợ 1.093,365 tấn gạo cứu đói cho 17.185 hộ với 72.891 nhân khẩu, với định mức 15 kg/khẩu/tháng, thấp hơn 950,7 tấn so với số địa phương đề nghị hỗ trợ.
b) Tỉnh Gia Lai: Hỗ trợ 697,935 tấn gạo cứu đói cho 11.022 hộ với 46.529 nhân khẩu, với định mức 15 kg/khẩu/tháng, thấp hơn 348,12 tấn so với số địa phương đề nghị hỗ trợ.
c) Tỉnh Quảng Bình: Hỗ trợ 1.184,370 tấn gạo cứu đói cho 28.086 hộ với 78.958 nhân khẩu, với định mức 15 kg/khẩu/tháng, thấp hơn 271,395 tấn so với số địa phương đề nghị hỗ trợ.
Bộ LĐTBXH đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh nêu trên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ gạo nhanh, kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định và phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương.
Xem