Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Nội rà soát đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ trong dịp Tết

03/01/2022

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4710/UBND-KGVX về trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

Đối tượng khó khăn trong đại dịch được hỗ trợ gạo.
Đối tượng khó khăn trong đại dịch được hỗ trợ gạo
Công văn nêu rõ, căn cứ chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, lập danh sách các hộ gia đình, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và chủ động huy động các nguồn lực để hỗ trợ kịp thời trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Bên cạnh đó, căn cứ Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 10/12/2021 của UBND thành phố về tặng quà người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công; gia đình diện hộ nghèo; người cao tuổi; người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; các tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 để xây dựng, triển khai kế hoạch thăm hỏi, tặng quà Tết phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời vận động các nguồn lực, huy động các tổ chức, cá nhân cùng chung tay chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các hộ gia đình trong khu vực cách ly, phong tỏa, bảo đảm ai cũng có Tết, vui vẻ, đầm ấm.
UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp xã hội tháng 1 và 2/2022 (chi trả 2 tháng) vào cùng một kỳ chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội, bảo đảm kịp thời, đúng quy định.
Các hoạt động tặng quà Tết, chi trả trợ cấp xã hội phải thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; báo cáo kết quả tổ chức, triển khai thực hiện, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội trước ngày 25/01/2022 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tặng quà Tết Nguyên đán năm 2022 và công tác chi trả trợ cấp xã hội của các quận, huyện, thị xã; tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 theo quy định. 

Xem