Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tuyên dương 131 học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2021

05/01/2022

Thực hiện Quyết định số 339/QĐ-LĐTBXH ngày 17/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2021; Căn cứ kết quả xét chọn của Hội đồng xét chọn học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu cấp toàn quốc, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thông báo kết quả xét chọn học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2021 và học sinh, sinh viên tiêu biểu tham gia phòng chống dịch Covid-19. 

123123_1.jpg
Theo đó, có 131 học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2021 và 33 học sinh, sinh viên tiêu biểu tham gia phòng chống dịch Covid-19 được Bộ LĐTBXH tuyên dương. (Danh sách kèm theo).
Tiêu chuẩn xét tuyên dương yêu cầu cao và toàn diện, với hai tiêu chuẩn: kết quả học tập và rèn luyện đạo đức, lối sống. Các em có kết quả học tập xuất sắc với điểm học trung bình năm học đạt từ 3,6/4 trở lên đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ, hoặc đạt từ 9,0/10 trở lên đối với các trường đào tạo theo niên chế và phải đạt một trong các tiêu chí (có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cấp trường trở lên hoặc có sáng kiến trong học tập, lao động, lao động có giá trị áp dụng hoặc có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế hoặc đạt giải nhất, nhì ba các kỳ thi cấp tỉnh); kết quả rèn luyện đạo đức, lối sống đạt loại xuất sắc hoặc 90 điểm trở lên, tích cực tham gia các hoạt động phong trào Đoàn, Hội và các hoạt động tình nguyện…
Năm 2021, là lần thứ hai Bộ LĐTBXH tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu.

Sự kiện này nhằm khích lệ, cổ vũ, động viên những sinh viên, học tại các cơ sở GDNN nỗ lực, đam mê học tập, trau dồi kỹ năng, tỏa sáng trong lĩnh vực nghề nghiệp, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của lĩnh vực GDNN. 

Xem