Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tình hình sử dụng lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La

20/12/2021

Năm 2021, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành và áp dụng nhiều cơ chế, chính sách, thúc đẩy tạo điều kiện nâng cao chất lượng nguồn lao động, góp phần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, do tác động của đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí sản xuất tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sử dụng lao động.

Hiện nay, phần lớn lao động trên địa bàn tỉnh làm việc tại các doanh nghiệp là lao động thời vụ, thường xuyên có sự biến động, tập trung trong các ngành nghề như: chế biến nông, lâm sản; khai thác khoáng sản, xây dựng, vận tải nên việc sử dụng nhiều lao động phổ thông, chưa qua đào tạo vẫn còn rất phổ biến.2d60CF85C.jpg

Ảnh minh họa
Tính đến ngày 30/11, trên địa bàn tỉnh có 3.705 doanh nghiệp với xấp xỉ 54.000 lao động; có 745 HTX với khoảng 9.500 lao động. Các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Sơn La chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, rất nhỏ, chiếm khoảng 90% tổng số doanh nghiệp. Hàng năm, số doanh nghiệp thành lập mới tuy tăng thêm nhưng chủ yếu là các công ty nhỏ nên nhu cầu sử dụng lao động trong doanh nghiệp không lớn.
Qua công tác giám sát tình hình thi hành pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, nhìn chung, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp đã được ký kết hợp đồng lao động. Trong đó, 43.168 lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn; 11.458 lao động ký hợp đồng lao động xác định thời hạn; 2.664 lao động ký hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng; 26.923 người lao động tham gia BHXH bắt buộc
Hàng năm, số lao động sẽ có lúc tăng hoặc giảm mạnh tùy theo tính chất công việc hoặc nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Vào thời điểm vụ mùa, thu hoạch chế biến nông sản thì số lao động sẽ tăng do các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động lớn, trung bình mỗi doanh nghiệp cần thêm từ 20 đến 30 lao động. Tuy nhiên, số lao động này chủ yếu là lao động phổ thông chưa qua đào tạo, chỉ làm việc theo hợp đồng thời vụ có thời hạn từ 01 đến dưới 03 tháng, một năm làm hai vụ vào lúc gieo trồng và thu hoạch nông sản.
Nhìn chung, số lượng lao động chưa qua đào tạo trên địa bàn tỉnh Sơn La dù còn cao, nhưng chất lượng nguồn lao động đang dần được cải thiện. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi ký kết đầy đủ hợp đồng lao động, đồng thời đảm bảo các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật; người lao động cũng đã có ý thức hơn về quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia BHXH. Qua đó nâng cao đời sống của bản thân, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Sơn La.
Xem