Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị quý IV năm 2021

18/11/2021

Chiều 18/11, tại trụ sở Bộ, Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức Hội nghị quý IV năm 2021. Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi; đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ; các đồng chí trong BCH Đảng bộ Bộ. Tại hội nghị, BCH Đảng bộ Bộ đã thảo luận 2 nội dung: Góp ý vào báo Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác tháng 11 và 12 năm 2021; Cho ý kiến về việc ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Bộ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ cho biết, năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong 10 tháng đầu năm, những công việc, nhiệm vụ về cơ bản đã đạt yêu cầu, đảm bảo tiến độ. Các đồng chí trong BCH Đảng bộ Bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, nhất là những nhiệm vụ chính trị được lãnh đạo Bộ và Ban cán sự Bộ tin tưởng giao phó.3e0b0ef395b75ee907a6.jpg

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ phát biểu khai mạc hội nghị
Thứ trưởng cho biết, Hội nghị quý IV năm 2021 của BCH Đảng bộ Bộ ngày hôm nay sẽ tập trung vào 2 nội dung chính: Một là thảo luận và góp ý vào báo Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác tháng 11 và 12 năm 2021; Hai là thảo luận và cho ý kiến về việc ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Bộ.
Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ trình bày vắn tắt Báo cáo kết quả công tác 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác tháng 11 và 12 năm 2021 của Đảng ủy Bộ. Theo đó, trong 10 tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai nghiêm túc việc học tập, nghiên cứu, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện công tác tuyên truyền sau Đại hội Đảng lần thứ XIII, trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, cung cấp thông tin, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của toàn Đảng bộ.
Bên cạnh những điểm được, Đảng ủy Bộ còn bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục trong công tác xây dựng, ban hành chương trình công tác năm; đôn đốc các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc chấp hành nghiêm chế độ báo cáo; quản lý hồ sơ đảng viên; tăng cường kiểm tra giám sát; và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại chi bộ.77e27e1be55f2e01774e.jpg
Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ trình bày báo cáo tại hội nghị
Tại Hội nghị, các đồng chí trong BCH Đảng bộ Bộ đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Bộ LĐTBXH, tập trung vào 7 giải pháp để nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Bộ, bao gồm: 1) Nâng cao nhận thức của cấp ủy và đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ và yêu cầu phải nâng cao chất lượng chi bộ; 2) Nâng cao chất lượng đảng viên, chi ủy và vai trò nêu gương của Bí thư chi bộ; 3) Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; 4) Đổi mới phương thức lãnh đạo của chi ủy, phối hợp với thủ trưởng đơn vị lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; 5) Thực hiện tốt việc quản lý đảng viên và phân công nhiệm vụ cho đảng viên; 6) Thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại đối với chi bộ và đảng viên; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên trong tham gia xây dựng Đảng; 7) Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với chi bộ.
Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng khẳng định, những nhiệm vụ, công tác mà BCH Đảng bộ Bộ triển khai trong 10 tháng đầu năm 2021 đã được thể hiện đầy đủ trong Báo cáo, đặc biệt trong công tác chính trị, tư tưởng; Công tác tổ chức, xây dựng Đảng; Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật; Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể. Thứ trưởng ghi nhận, tiếp thu ý kiến thảo luận của BCH Đảng bộ về dự thảo Nghị quyết về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Bộ, qua đó sẽ hoàn thiện và ban hành Nghị quyết trong thời gian tới.fc237adae19e2ac0738f.jpg
Toàn cảnh hội nghị
Thứ trưởng đề nghị, trong 2 tháng cuối năm 2021, BCH Đảng bộ Bộ cần tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng ủy Bộ. Đồng thời, tập trung triển khai công tác tổ chức, xây dựng Đảng trên cơ sở các nhiệm vụ cụ thể: Ban hành và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Bộ; Phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng trong công tác tổ chức,cán bộ; Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng và công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy các cấp; tổ chức cài đặt phần mềm và nhập dữ liệu đảng viên trên phần mềm 3.0 theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc duy trì nền nếp sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,…
Xem