Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nhiều hoạt động triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

09/11/2021

Vừa qua, nhiều tỉnh, thành phố trong nước đã đồng loạt ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021, diễn ra từ ngày 15/11 - 15/12/2021. Tháng hành động năm nay có chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Theo đó, Tháng hành động vì bình đẳng giới năm nay có mục đích chung là tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Đồng thời, giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong môi trường gia đình, trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

08.08.11.21.jpgẢnh minh họa.

Tỉnh Sơn La
Sơn La dự kiến tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động thích hợp; tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên báo, đài địa phương, hệ thống thông tin cơ sở.
Thêm vào đó, tỉnh Sơn La cũng tăng cường tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng, đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới; Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; phát huy vai trò và trách nhiệm của các cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường các hình thức kiểm tra về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ sở và xử lý nghiêm các vụ vi phạm về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội.
Tỉnh Bắc Ninh
Tỉnh Băc Ninh có định hướng tổ chức Lễ phát động Tháng hành động với hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh; tuyên truyền về chủ đề, thông điệp, các hoạt động của Tháng hành động và chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng, đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hường bởi đại dịch COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Tỉnh cũng sẽ tổ chức các diễn đàn, toạ đàm, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2021; tổ chức hoạt động hỗ trợ các nạn nhân, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
Bên cạnh đó, Bắc Ninh dự định phát hành thêm nhiều sản phẩm truyền thông về các chính sách an sinh xã hội, vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh huy động các nguồn lực, tăng cường xã hội hoá các hoạt động truyền thông và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột.
09.08.11.21.jpgẢnh minh họa.
Tỉnh Bình Phước
Tại tỉnh Bình Phước, sẽ có nhiều diễn đàn, hội thảo, buổi đối thoại, nói chuyện chuyên đề dưới cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến về các nội dung của Tháng hành động; tổ chức chương trình gặp mặt và biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ; tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực trong công tác bình đẳng giới. Ngoài ra, tỉnh sẽ tiếp tục kiện toàn, nhân rộng mô hình địa chỉ tin cậy nhà tạm lánh tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phủ và các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình khác.
Tuy nhiên, tất cả các hoạt động đều được tỉnh đặt yêu cầu thực hiện phù hợp, thích hợp nhất trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp trên cả nước.
Xem