Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Nội: Giai đoạn 2021- 2025, 100% số người cai nghiện ma túy có nhu cầu được tư vấn học nghề và đào tạo nghề

04/11/2021

 UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, 100% số người cai nghiện ma túy có nhu cầu được tư vấn học nghề và đào tạo nghề; trên 50% số người cai nghiện có nhu cầu được tư vấn việc làm và tạo việc làm.

Cán bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội đang hướng dẫn học viên học nghề

Cán bộ Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội đang hướng dẫn học viên học nghề
Kế hoạch nêu rõ, hằng năm trên 80% số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.
TP Hà Nội cũng đặt ra chỉ tiêu 100% người hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy được quản lý sau cai với các hình thức phù hợp; 100% xã, phường, thị trấn xây dựng và duy trì áp dụng mô hình quản lý sau cai nghiện ma túy hiệu quả;
100% số người cai nghiện ma túy có nhu cầu được tư vấn học nghề và đào tạo nghề; trên 50% số người cai nghiện có nhu cầu được tư vấn việc làm và tạo việc làm. 60 xã, phường, thị trấn triển khai mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy. 100% cán bộ quản lý, trực tiếp làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy được đào tạo, tập huấn cơ bản và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ. 
Để thực hiện 9 chỉ tiêu trên, UBND TP Hà Nội đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm, đó là tập huấn, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy với nhiều hình thức nội dung phong phú, phù hợp; tổ chức rà soát, thống kê, phân loại, quản lý, đánh giá chính xác tình hình người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy.
Đồng thời, hỗ trợ và tổ chức điều trị cai nghiện ma túy bằng các hình thức phù hợp với từng loại đối tượng, địa bàn; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện.
Cùng với đó là triển khai các mô hình cai nghiện, quản lý sau cai; mô hình tư vấn, chuyển gửi với sự tham gia của Tòa án; các mô hình phòng ngừa ma túy tại trường học, nơi làm việc, gia đình, cộng đồng; duy trì và nhân rộng mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điện trị nghiện ma túy tại cộng đồng. 
TP Hà Nội sẽ xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin về việc cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy; xây dựng và ứng dụng các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu người nghiện ma túy, người cai nghiện và người sau cai nghiện ma túy; xây dựng, triển khai đường dây nóng tư vấn cai nghiện ma túy...
Xem