Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Nam còn trên 7.500 hộ cận nghèo

02/11/2021

Theo báo cáo từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nam, trong 9 tháng năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 1,74% (còn 4.916 hộ nghèo); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 2,67%, tương đương còn 7.528 hộ. 

 Kế hoạch năm 2021, tỉnh Hà Nam phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,71%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,65%. Dự kiến đến hết năm, tỉnh sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra.

Để đạt được mục tiêu trên, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 557/KH-UBND ngày 11/3/2021 triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021; Kế hoạch thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh…
Qua đó, huy động sự tham gia vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, tích cực chăm lo giúp đỡ người nghèo vươn lên; triển khai thực hiện chính sách, dự án hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
IMG-0111gnhn--1-.jpg
Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo ở thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam)
Đồng thời, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế hộ tái nghèo, giảm khoảng cách tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giữa các địa phương và các nhóm dân cư; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân đặc biệt là ở các địa bàn khó khăn, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận một cách tốt nhất đến các dịch vụ xã hội cơ bản (việc làm, y tế, giáo dục, điều kiện sống, thông tin, bảo hiểm và trợ giúp xã hội).
Đặc biệt, để giúp các hộ nghèo, cận nghèo vượt qua khó khăn, Hà Nam đã tập trung tổ chức, xây dựng các mô hình sinh kế giảm nghèo; hỗ trợ tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, người nghèo thông qua các chính sách tín dụng ưu đãi, dạy nghề, khuyến nông, khuyến công.
Trong đó, UBND tỉnh giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nam phối hợp với chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể triển khai thực hiện chính sách ưu đãi tín dụng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nhờ đó, trong 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh đã có 112 lượt hộ nghèo được vay vốn với doanh số cho vay 5,731 tỷ đồng, có 2.134 lượt hộ cận nghèo được vay vốn với doanh số cho vay 108,405 tỷ đồng.
Đối với chính sách hỗ trợ về y tế cho người nghèo, để người nghèo được chăm sóc tốt về sức khoẻ, khi ốm đau được khám chữa bệnh, Ngành Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan Bảo hiểm xã hội, các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai chính sách hỗ trợ về y tế cho người nghèo. Trong 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh đã thực hiện mua và cấp thẻ BHYT cho 5.519 người thuộc hộ nghèo, với tổng kinh phí là 4,44 tỷ đồng; mua và cấp thẻ BHYT cho 11.902 người thuộc hộ cận nghèo, với tổng kinh phí là 9,576 tỷ đồng.
Số lượt người nghèo được khám chữa bệnh miễn phí là 7.081 người với tổng kinh phí là 5,905 tỷ đồng; số lượt người cận nghèo được khám chữa bệnh miễn phí là 11.011 người với tổng kinh phí là 9,247 tỷ đồng. Trong đó, người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT (ngân sách Trung ương hỗ trợ 70%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30%).
Cũng trong 9 tháng, tỉnh Hà Nam 1.158 học sinh được miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp với kinh phí thực hiện là 383 triệu đồng. Số học sinh thuộc hộ cận nghèo được giảm học phí và các khoản đóng góp là 2.478 học sinh, với số tiền 401 triệu đồng...
Theo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh mà Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nam vừa ban hành vào cuối tháng 10/2021, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ người nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị; nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực; tạo việc làm đầy đủ, giảm bất bình đẳng trong xã hội hướng đến những người yếu thế trong xã hội, góp phần phát triển hệ thống kinh tế - xã hội của tỉnh.
Cụ thể, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về tiêu chí thu nhập được hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định để tăng thu nhập. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về các dịch vụ xã hội cơ bản sẽ được hỗ trợ một phần để từng bước cải thiện và tiếp cận các dịch vụ về việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin.
Triển khai thực hiện chính sách xã hội đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận chính sách…
Để đạt mục tiêu đề ra, Hà Nam tiếp tục thực hiện dự án hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, xây dựng, phát triển các mô hình giảm nghèo, dự án giảm nghèo để tạo việc làm, sinh kế bền vững, có thu nhập tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho người nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc, thế mạnh của vùng, địa phương để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp (nông, lâm, ngư nghiệp) cho người nghèo theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ, nâng cao chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường kết nối giữa người sản xuất và các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị, ưu tiên phát triển các sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh tại địa phương, tạo giá trị gia tăng cho người sản xuất để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.
Cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo…
Xem