Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đồng Tháp hỗ trợ việc làm cho lao động từ vùng dịch trở về địa phương

13/10/2021

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở LĐTBXH phối hợp với UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh…để hỗ trợ việc làm cho lao động từ vùng dịch trở về địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết, qua số liệu khảo sát của Sở LĐTBXH, trong tổng số 21.989 người từ 18 tuổi trở về tỉnh (số liệu ngày 8/10), có 21.514 người có nhu cầu tìm việc làm, học nghề, tự tạo việc làm (khởi nghiệp), tham gia đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng…

ct-39-230479.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa
Trong khi đó, số doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động là 114 doanh nghiệp, với tổng số lao động tuyển dụng hơn 18.000 người; 69 doanh nghiệp ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng cũng với số lượng trên.
Ngoài ra, các Nghiệp đoàn Nhật Bản, Công ty về nhân lực Ba Lan và Hiệp hội Nông nghiệp công nghệ cao Úc có nhu cầu tuyển 873 lao động.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở LĐTBXH phối hợp với UBND huyện, thành phố chủ động kết nối cung cầu với người lao động đang sinh sống trên địa bàn và lao động trở về từ các tỉnh để giới thiệu cho các doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu tuyển dụng lao động, tạo điều kiện để doanh nghiệp tổ chức tiếp nhận người lao động đến doanh nghiệp.
Đối với lực lượng lao động trở về từ các tỉnh, thành phố có nhu cầu đi làm ngay, Trung tâm Dịch vụ việc làm kết nối cung ứng giới thiệu lao động cho các doanh nghiệp có nhu cầu; làm đầu mối tiếp nhận thông tin, hỗ trợ hướng dẫn hồ sơ, thực hiện thủ tục trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn học nghề, chính sách pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động về địa phương bị mất việc tìm việc làm mới. 
Nhằm chủ động tạo nguồn lao động đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp sau thời điểm dịch bệnh COVID-19, Sở LĐTBXH Đồng Tháp đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức các phiên Giao dịch việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm và các phiên Giao dịch việc làm lưu động tại các huyện, thành phố phù hợp với tình hình của dịch bệnh COVID-19. “Tăng cường hoạt động trực tuyến về tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, nhất là lao động bị mất việc do dịch bệnh, lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo...’, Sở LĐTBXH yêu cầu.
Xem