Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo quốc gia về thực hiện thí điểm việc áp dụng Hướng dẫn lồng ghép giới trong cách chính sách lao động và việc làm

31/08/2021

Ngày 31/08/2021, tại Hà Nội, Hội thảo quốc gia về thực hiện thí điểm việc áp dụng Hướng dẫn ASEAN về lồng ghép giới trong cách chính sách lao động và việc làm đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thư ký ASEAN, Quỹ hợp tác ASEAN – Hàn Quốc tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Hướng dẫn là kết quả của dự án do Việt Nam điều phối thuộc Kế hoạch làm việc của các Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 2016-2020 với sự hỗ trợ từ Quỹ hợp tác ASEAN – Hàn Quốc. Đây cũng là một trong những các văn kiện được Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 26 thông qua và được Cấp cao ASEAN lần thứ 37 ghi nhận vào tháng 11 năm 2020. Hướng dẫn đã được ra mắt tại Hội thảo khu vực vào tháng 5 năm 2021 tại Hà Nội. Theo Lộ trình thực hiện Dự án, các nước thành viên ASEAN sẽ tổ chức Hội thảo quốc gia để thúc đẩy việc áp dụng Hướng dẫn, kiểm tra tính hiệu quả của việc sử dụng Hướng dẫn trong thực tế và làm cơ sở rà soát những tiến bộ về lồng ghép giới trong chính sách lao động và việc làm trong thời gian tới tại các nước thành viên ASEAN.

Hội thảo có sự tham gia trực tuyến của Ban Thư ký ASEAN, đầu mối phụ trách hợp tác về lao động và phụ nữ của các nước thành viên ASEAN và tư vấn quốc tế của Dự án. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng có sự tham dự của các đại biểu tại Hà Nội, bao gồm các đơn vị liên quan thuộc Bộ, các Bộ ngành, cơ quan phụ trách về phụ nữ, người lao động và người sử dụng lao động, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia về giới.
Trong bài phát biểu khai mạc Hội thảo, Ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khẳng định Hướng dẫn sẽ là cơ sở quan trọng để các quốc gia thành viên, các cơ quan liên quan của ASEAN và các đối tác phát triển xem xét các cơ hội, thách thức liên quan để thúc đẩy các điển hình tốt về lồng ghép giới trong quá trình thực hiện các chính sách lao động và việc làm tại các nước thành viên ASEAN, hướng tới một Cộng đồng ASEAN không ai bị bỏ lại phía sau. Ông hy vọng rằng, với sự tham gia của chuyên gia tư vấn quốc tế và các chuyên gia tư vấn trong nước, các đại biểu tham dự Hội thảo ngày hôm nay sẽ có cơ hội nghiên cứu và thảo luận sâu hơn về nội dung của Hướng dẫn để làm cơ sở cho việc triển khai thí điểm và áp dụng hiệu quả Hướng dẫn tại Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời, với vai trò là nước chủ trì Dự án, Ông cũng hy vọng Hội thảo quốc gia của Việt Nam cũng sẽ đem đến những kinh nghiệm trong việc tổ chức và chuẩn bị về nội dung để thực hiện Dự án tại nước thành viên ASEAN khác.
Tại buổi Hội thảo, Tư vấn quốc gia của Dự án đã lần lượt trình bày về Dự thảo phần trả lời của 04 Bảng kiểm của Hướng dẫn khu vực về 4 lĩnh vực: Thúc đẩy việc làm, Điều kiện việc làm bền vững, An sinh xã hội bao gồm thai sản và Di cư lao động quốc tế. Tiếp sau đó, Tư vấn quốc tế và các đại biểu đã thảo luận và đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Dự thảo phần trả lời. Dự kiến, Phần trả lời của 04 Bảng kiểm sẽ được các quốc gia thành viên ASEAN hoàn thiện và gửi cho Ban thư ký ASEAN để tổng hợp trình lên Hội nghị Bộ trưởng Lao đông ASEAN ghi nhận.
*Hội thảo được tổ chức tuân thủ theo nguyên tắc 5K về phòng chống dịch COVID-19.
Xem