Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Bình giải quyết việc làm mới cho 13.000 lao động

07/09/2021

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Bình, ước tính trong quý III/2021, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho khoảng 13.000 lao động, đạt 70% kế hoạch năm, trong đó có 1.900 lao động được tuyển chọn đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Để đạt được kết quả trên, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Bình đã chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động giới thiệu việc làm bằng nhiều hình thức, xây dựng và hoàn thiện hệ thống giao dịch thị trường lao động thông qua các hình thức tuyên truyền, mở sàn giao dịch việc làm; đẩy mạnh công tác thu thập thông tin thị trường lao động trong tỉnh để giới thiệu việc làm cho người lao động.

Kết quả, trong quý III/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức 06 phiên giao dịch việc làm online; tư vấn cho 6.058 lượt người lao động; cung ứng việc làm cho 440 lượt người; giải quyết trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho 1.055 người; hỗ trợ học nghề cho 58 người; tổ chức 01 lớp học tiếng Hàn, 01 lớp pha chế đồ uống với 51 học viên tham gia.

IMG-0510.jpg

Trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại một số Công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Về công tác quản lý lao động là người nước ngoài, tỉnh Quảng Bình đã chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cho 10 tổ chức, doanh nghiệp; cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho 16 người lao động nước ngoài, miễn cấp và không cấp giấy phép lao động cho 03 lao động nước ngoài.

Có thể thấy, điểm nhấn của công tác giải quyết việc làm cho người lao động ở Quảng Bình là công tác tuyển chọn đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Cụ thể, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Bình đã phối hợp với Sở Ngoại vụ, chính quyền thành phố Yeongju (Hàn Quốc) hoàn thiện Dự thảo Thỏa thuận đưa người lao động tỉnh Quảng Bình đi làm việc có thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại thành phố Yeongju; đồng thời tham mưu UBND tỉnh phê duyệt và triển khai ký kết. Bên cạnh đó, Sở cũng đã chủ động tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, tư vấn việc làm và hỗ trợ đào tạo cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho 02 trung tâm dịch vụ việc làm…
Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ước tính trong quý III/2021, Quảng Bình cũng có khoảng 7.750 người lao động tạm ngừng việc làm hoặc mất việc làm.
Chính vì vậy, để nhanh chóng đưa chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đến với các đối tượng thụ hưởng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Bình đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.
Kết quả, tính đến ngày 4/9/2021, Quảng Bình đã giải ngân 13 hồ sơ vay vốn trả lương ngừng việc cho 645 lượt người lao động, với số tiền 2,259 tỷ đồng; hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 32.738 lao động, với tổng kinh phí 1,663 tỷ đồng; hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 79 lao động, tổng số tiền 616,7 triệu đồng; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương 01 tháng trở lên cho 449 người, số tiền 1,924 tỷ đồng; hỗ trợ cho 97 người đang cách ly y tế (F1) tại cơ sở cách ly tập trung với số tiền 122,12 triệu đồng; hỗ trợ cho 109 hộ kinh doanh phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên với số tiền 327 triệu đồng; hỗ trợ cho 44 hướng dẫn viên du lịch với số tiền 163,24 triệu đồng; hỗ trợ 7.556 lao động tự do bị mất việc làm với tổng kinh phí 11,373 tỷ đồng.

Ngoài ra, Quảng Bình còn hỗ trợ cho 21.942 lao động của tỉnh có hoàn cảnh khó khăn tại miền Nam với tổng kinh phí 21,942 tỷ đồng; tổ chức đón 374 người là phụ nữ mang thai từ 20 tuần trở lên và trẻ em dưới 06 tháng tuổi cùng người thân đi kèm từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về Quảng Bình...
Thời gian tới, để đạt được chỉ tiêu kế hoạch về giải quyết việc làm mà UBND tỉnh giao, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Bình sẽ tập trung chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp để tạo việc làm cho lao động trong tình hình dịch bệnh có chiều hướng tiếp tục kéo dài. Thay đổi hình thức tuyên truyền chủ trương chính sách, pháp luật, tư vấn về việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với điều kiện thực tế. Xây dựng Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 trình HĐND tỉnh trong kỳ họp cuối năm 2021.
Bên cạnh đó, hướng dẫn, chỉ đạo và giám sát các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành việc triển khai thu thập thông tin cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động năm 2021. Giám sát công tác giải quyết việc làm và vốn vay quỹ hỗ trợ việc làm tại các địa phương trong tỉnh...
Xem