Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo tham vấn lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020

31/08/2021

 Ngày 31/8, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) phối hợp với Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến tham vấn lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020. Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có bà Valentinna Barcucci - Phụ trách Văn phòng ILO Việt Nam, Ban soạn thảo, Tổ Biên tập Nghị định và 80 đại biểu đại diện của các các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Sở LĐTBXH cùng các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Ngày 13/11/2020 tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 69/2020/QH14 về Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thay thế cho Luật số 72/2006/QH11.
Theo đó, Luật đã quy định rất nhiều nội dung thay đổi về thể chế hành lang pháp lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài so với Luật trước đây và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật số 69, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2197/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 giao cho Bộ LĐTBXH là cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng một Nghị định của Chính phủ, một Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hai Thông tư của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH.
IMG-6741.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan chủ trì Hội thảo
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho biết: Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, nhiều tỉnh, thành phố vẫn đang trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐTBXH cũng đang tập trung triển khai quyết liệt các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh COVID- 19.
 “Trên tinh thần vừa chống dịch vừa phải bảo đảm thực hiện đúng tiến độ xây dựng thể chế, nên hôm nay Bộ phối hợp với Văn phòng ILO tổ chức hội thảo trực tuyến tham vấn lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020.”  - Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nói.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, ngay từ đầu năm, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đã ban hành Quyết định số 412/QĐ-LĐTBXH thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bao gồm đại diện các Bộ, ngành, cơ quan ở trung ương. Đồng thời, Bộ đã chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước tiến hành nghiên cứu, rà soát các nội dung quy định trong Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để xây dựng đề cương chi tiết, soạn thảo các điều khoản trong dự thảo Nghị định, chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ trình và lấy ý kiến tham gia của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập.
Đến ngày 13/7/2021, dự thảo Nghị định đã được tiếp thu, chỉnh lý một bước và được Bộ LĐTBXH gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan, UBND các địa phương, Liên đoàn lao động Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội xuất khẩu lao động và các doanh nghiệp hoạt dộng dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; đồng thời đăng tải toàn văn dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH để lấy ý kiến rộng rãi cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu tác động.
2021831175533955.jpg
Hội thảo tham vấn lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 được tổ chức theo hình thức trực tuyến
Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan mong muốn các đại biểu tham dự sẽ tích cực phát biểu, góp ý tập trung vào các nội dung của dự thảo Nghị định về điều kiện, hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dịch vụ, vấn đề ký quỹ của doanh nghiệp, của người lao động, cũng như trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để Bộ tham khảo, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo Nghị định gồm 50 Điều, được soạn thảo trên cơ sở: Bám sát các nội dung quy định trong Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giao cho Chính phủ quy định chi tiết; Bảo đảm sự thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Kiến tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch và đầy đủ cho công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Bảo đảm công khai, minh bạch các điều kiện đầu tư kinh doanh đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và đơn giản hóa thủ tục hành chính; Bảo đảm tương thích với pháp luật quốc gia tiếp nhận lao động và bảo đảm phù hợp với thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Nội dung của dự thảo Nghị định đã quy định: Các điều kiện của từng thị trường, ngành, nghề, công việc cụ thể đối với doanh nghiệp dịch vụ; Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Mức ký quỹ, việc quản lý, sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ; Mức trần tiền ký quỹ của người lao động phù hợp với từng thị trường, ngành, nghề, công việc cụ thể, việc quản lý, sử dụng và hoàn trả tiền ký quỹ của người lao động.... Đây là những nội dung pháp lý hết sức quan trọng nên cần được tham vấn kỹ lưỡng trước khi ban hành.

Kết thúc Hội thảo, Ban soạn thảo và Tổ Biên tập dự thảo Nghị định đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu và sẽ hoàn thiện dự thảo Nghị định để sớm trình Chính phủ ban hành. 

Xem