Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tăng cường phối hợp thực hiện chính sách người cao tuổi

24/08/2021

Theo thống kê, hiện nước ta có trên 11 triệu người cao tuổi, trong đó số người cao tuổi (NCT) từ 60 đến 80 tuổi là 9,4 triệu người, số NCT từ 80 tuổi trở lên là 1,9 triệu người; số NCT thuộc hộ nghèo là 931 nghìn người, số NCT cô đơn được hưởng trợ cấp xã hội là hơn 95 nghìn người, số NCT cô đơn được nhận chăm sóc tại cộng đồng là 87 nghìn người, số NCT cô đơn được nuôi dưỡng tại cơ sở BTXH là 9.290 người và số NCT từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng được hưởng trợ cấp xã hội là 1.644.059 người. 

 Thời gian qua, chính sách trợ giúp NCT được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Với vai trò là cơ quan thường trực thực hiện chính sách, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền; tổ chức các Đoàn công tác liên ngành kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác người cao tuổi; tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác người cao tuổi tại các địa phương; cập nhật số liệu liên quan tới người cao tuổi năm 2020. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản liên quan đến NCT như Quyết định số 542 /QĐ-TTg ngày 20/4/2020 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1929/CT-TTg ngày 25/11/2020 phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030; ban hành Thông tư 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/2/2020 hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội... đẩy mạnh xã hội hóa phát triển các dịch vụ công tác xã hội hỗ trợ người cao tuổi sinh sống tại gia đình, cộng đồng và tăng cường an sinh xã hội đối với người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

nguoi_1.jpg
Các hoạt động chăm sóc, trợ giúp NCT được triển khai đồng bộ
Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền đảm bảo kinh phí thực hiện Luật, các chính sách, chương trình, đề án đối với người cao tuổi theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; Phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng văn bản hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong quản lý, sử dụng Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương trong việc xây dựng, hoàn chỉnh các văn bản pháp luật liên quan đến người cao tuổi như báo cáo kết quả 4 năm thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020 và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Luật, các văn bản, Đề án về người cao tuổi. Trong đó, thực hiện nghiêm quy định về việc giảm giá vé với người cao tuổi tại Thông tư số 06/2012/TT-BVHTTDL  ngày 14/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về hỗ trợ người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và tổ chức mừng thọ người cao tuổi và Thông tư số 127/2011/TT-BTC ngày 09/9/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu phí tham quan di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh theo quy định “Mức thu phí thăm quan di tích văn hoá, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi bằng 50% mức thu phí hiện hành”.
 Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xem xét đổi tên Quỹ và công nhận điều lệ quỹ theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để hướng dẫn các địa phương, Hội NCT sắp xếp, chuyển đổi mô hình Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò NCT theo hướng xã hội hóa tạo thuận lợi trong việc quản lý, huy động và sử dụng quỹ. Bộ Giao thông - Vận tải đã ban hành văn bản số công văn số 5281/BGTVT-VT triển khai thực hiện tháng hành động vì NCT; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo văn bản văn số 1005/BGTVT-VT về việc tăng cường các giải pháp hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận giao thông công cộng, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính Vũ Đức Đam tại văn bản số 445/TB-VPCP; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện giảm giá vé, phí dịch vụ đối với NCT khi tham gia giao thông công cộng, có thông báo phương án hỗ trợ NCT tại các bến xe, bến tàu, nhà ga.
Bộ Xây dựng đã hướng dẫn các địa phương triển khai Luật Kiến trúc; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Thông tư 21/2014/TT-BXD ngày 29/4/2014 của Bộ Xây dựng về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2014/BXD về công trình bảo đảm người cao tuổi tiếp cận, sử dụng; thực hiện lồng ghép chính sách, ưu tiên hỗ trợ nhà ở cho gia đình người công với cách mạng; hỗ trợ hộ nghèo, NCT có hoàn cảnh khó khăn sống ở vùng phòng, tránh bão, lụt. Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng đa dạng, linh hoạt các kịch bản truyền thông, bảo đảm thống nhất, phù hợp với từng địa bàn, khu vực; tổ chức lễ ra quân tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tập trung hộ gia đình có NCT chưa được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế; đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản ATM, tạo thuận lợi để NCT nhận lương hưu, trợ cấp xã hội.
 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5377/QĐ-BYT ngày 14/11/2019 về thành lập Ban soạn thảo và tổ biên tập xây dựng Đề án chăm sóc sức khỏe NCT đến năm 2030, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngay 22/11/2019 Phê duyệt Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, chỉ đạo các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Y tế ngành về việc thành lập khoa lão và chăm sóc sức khỏe cho NCT; hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe NCT giai đoạn 2017-2025. Đến hết năm 2019 có 47/63 tỉnh, thành phố đã phê duyệt Đề án chăm sóc sức khỏe NCT và một số tỉnh, thành phố bố trí kinh phí để thực hiện Đề án.
Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Ủy ban Quốc gia ban hành Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020 với chủ đề “Chăm sóc, phát huy vai trò NCT”. Triển khai thực hiện các cuộc vận động “Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò NCT” và triển khai các chương trình phối hợp “NCT tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới”, “Tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo”. Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016; hướng dẫn triển khai Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 30/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đến 2025 tại các địa phương. Tính đến cuối tháng 12/2020, cả nước đã thành lập được hơn 3.500 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Chương trình phối hợp giữa Hội và các ngành trong việc triển khai thực hiện Luật, chính sách hỗ trợ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều cấp Hội đã tổ chức hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, làm kinh tế giỏi các cấp; các hoạt động văn nghệ, thể thao sôi động, phong phú kỷ niệm ngày NCT Việt Nam tạo không khí phấn khởi, động lực mới trong toàn Hội và hội viên.
Tại nhiều địa phương, căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành các nghị quyết, quyết định điều chỉnh chính sách trợ giúp xã hội đối với NCT như chính sách trợ cấp xã hội, tạo việc làm, miễn, giảm giá vé khi tham quan, du lịch, tham gia giao thông.
Có thể nói, tuy bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng công tác người cao tuổi năm 2020 vẫn được Chính phủ, các Bộ, ngành, đoàn thể và các địa phương quan tâm, chủ động triển khai. Những đổi mới tích cực trong hoạt động truyền thông cả về nội dung, phương pháp, đối tượng, thời điểm mang lại nhiều hiệu quả thực chất trong việc nâng cao nhận thức, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong của xã hội về vấn đề NCT, thu hút sự quan tâm và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trong công tác NCT. Các tỉnh, thành phố chủ động trong triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với NCT
Xem