Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hỗ trợ thanh toán trực tuyến BHXH, BHYT

23/08/2021

Trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội tại nhiều tỉnh, thành phố, BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến để gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình và đóng tiếp BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trước tình hình đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, để giúp người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình có thể nộp tiền gia hạn thẻ BHYT, đóng tiếp tiền tham gia BHXH tự nguyện, đảm bảo duy trì quá trình tham gia liên tục, BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến để gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình và đóng tiếp BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG).

Theo đó, người dân chỉ cần đăng nhập vào Cổng DVCQG (nếu chưa có tài khoản, có thể đăng ký tài khoản) và làm theo các bước hướng dẫn; thực hiện giao dịch trực tuyến, thẻ BHYT hộ gia đình sẽ được gia hạn, cũng như quá trình đóng BHXH tự nguyện sẽ được tiếp nối. Với 2 dịch vụ trực tuyến này, người dân có thể đóng tiếp BHXH tự nguyện, gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình cho mình hoặc cho người thân.4.JPG
Cổng Dịch vụ công quốc gia hỗ trợ thanh toán trực tuyến gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình và đóng tiếp BHXH tự nguyện
Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2021 đến nay, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và giải quyết 22.610 trường hợp thanh toán gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình; 4.241 trường hợp đóng tiếp BHXH tự nguyện qua Cổng DVCQG. Chỉ tính riêng từ ngày 19/7 đến ngày 18/8, đã có 11.322 trường hợp thanh toán trực tuyến gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình qua Cổng DVCQG (chiếm 50% số giao dịch của dịch vụ này từ đầu năm 2021 đến nay).
Bên cạnh việc giao dịch trực tuyến trên Cổng DVCQG, việc sử dụng ứng dụng VssID cũng đem lại nhiều tiện ích với việc thực hiện một số dịch vụ công như: Cấp lại sổ BHXH không thay đổi thông tin; cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất; chuyển địa bàn hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH; thay đổi hình thức lĩnh hoặc thông tin người hưởng chế độ BHXH.
Hiện nay, tính năng nổi bật nhất của VssID là có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng để đi khám chữa bệnh BHYT. Theo thống kê của BHXH Việt Nam, đã có hơn 168.000 lượt sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh BHYT. BHXH Việt Nam cũng đang khẩn trương hoàn thiện, nâng cấp, bổ sung các tính năng, tiện ích, dịch vụ công và đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp, người dân đăng ký, cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID.
Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, BHXH Việt Nam đã kịp thời cung cấp 6 dịch vụ công trên cổng dịch vụ công của ngành; đồng thời kết nối, tích hợp, cung cấp 5 dịch vụ công trên Cổng DVCQG. Qua đó, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (BHXH Việt Nam) Nguyễn Hoàng Phương, hiện nay người lao động và người sử dụng lao động đã có thể thực hiện các thủ tục trực tuyến theo quy định tại Công văn 1988/BHXH-TST ngày 8/7/2021 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam (gồm: Tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất, đã cung cấp từ tháng 4/2020; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; giải quyết giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).
Xem