Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Những điều trẻ em cần biết để tự chăm sóc bản thân trong thời gian ở nhà vì dịch Covid-19

21/08/2021

Nhằm bảo đảm an toàn, phòng chống xâm hại trẻ em và bạo lực gia đình, và chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt phụ nữ và trẻ em, các cán bộ cơ sở tham gia quá trình hỗ trợ cách ly và giãn cách xã hội phòng chống COVID-19, Bộ LĐTBXH phối hợp UNICEF đưa ra tài liệu Hướng dẫn bảo đảm an toàn cho trẻ em và phụ nữ khi cách ly tại nhà trong phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt Bộ tài liệu cũng chia sẻ những điều trẻ em cần biết để tự chăm sóc bản thân trong thời gian ở nhà vì dịch Covid-19, với những nội dung đáng chú ý như sau:

 239340862-4375612915795396-8160376456488109874-n.png

237948385-4375611802462174-7515881837408178851-n.png

239390205-4375613885795299-5433582542069053259-n.png

238769957-4375611899128831-2383120511508951999-n.png

239466347-4375611879128833-8432399708556157352-n.png

239883369-4375611835795504-6993628532159657910-n.png

Xem