Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Ninh tích cực tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

26/07/2021

 Với phương châm “Còn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ còn tổ chức tìm kiếm, quy tập”, những năm qua, việc quán triệt, triển khai thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 Bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và các Bộ, ngành liên quan, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án 1237 (Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo), Đề án 150 (Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin). Chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Hội Cựu chiến binh, Công an tỉnh và các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo và phối hợp hướng dẫn, triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả.

Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức để mọi người dân nắm rõ, hiểu rõ chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức, các lực lượng đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến nay đã thực hiện 7.136 lượt tin, bài, phóng sự thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lập trang thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trên cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh kịp thời đăng tải hệ thống văn bản về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Trong công tác thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ. Bộ CHQS tỉnh, các sở, ngành liên quan, các địa phương tích cực, chủ động tiếp nhập thông tin bằng nhiều nguồn, nhiều hình thức, biện pháp; huy động các tổ chức, cá nhân, thân nhân gia đình liệt sĩ, nhất là hội viên Cựu chiến binh cung cấp thông tin về liệt sĩ, phần mộ liệt sĩ. Tính đến tháng 4/2021 đã có trên 200 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do Cựu chiến binh cung cấp và 12 thông tin về liệt sĩ hy sinh an tang tại Khu vực Nhà tù Khe Tù (huyện Tiên Yên) do các cơ quan, tổ chức cá nhân cung cấp; tra cứu giải mã 252 đơn vị phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; cấp lại 29 Giấy báo tử, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chỉ đạo, triển khai rà soát thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ.
Sở LĐTBXH cung cấp 95 thông tin liệt sĩ cho các tỉnh, thành làm cơ sở đính chính, sửa đổi thông tin trên bia mộ liệt sĩ; 227 thông tin liệt sĩ cho các đơn vị quân đội để khớp nối thông tin hồ sơ liệt sĩ với thông tin tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; chỉnh sửa 19 thông tin liệt sĩ trên bia mộ theo xác nhận của các địa phương gửi về tỉnh Quảng Ninh và 541 lượt thông tin liệt sĩ theo đề nghị của thân nhân liệt sĩ; đính chính thông tin trong hồ sơ liệt sĩ 18 trường hợp; hướng dẫn trên 285 lượt thân nhân liệt sĩ làm thủ tục đi tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt theo đúng thủ tục; tạo điều kiện thuận lợi, tư vấn, hỗ trợ gia đình tìm kiếm, di chuyển hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Nhà nước.
Tim-kiem-hai-cot-liet-si-Quang-Ninh.jpg
UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020.
Đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận, rà soát, hoàn thiện danh sách liệt sĩ do 38 cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội cung cấp với 2.657 thông tin liệt sĩ, quân nhân hy sinh, từ trần, mất tin, mất tích; qua rà soát danh sách có 1.126 trường hợp an táng tại các địa phương khác; 1.531 liệt sĩ, quân nhân hy sinh, từ trần, mất tin, mất tích được an táng ban đầu trên địa bàn tỉnh và bóc tách chuyển giao cho Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố chuẩn hóa thông tin về liệt sĩ. Kết quả rà soát đối chiếu, xác minh có 679 liệt sĩ an táng ban đầu trên địa bàn tỉnh, đã tìm kiếm được 615 liệt sĩ; chưa tìm kiếm quy tập 07 liệt sĩ; 57 trường hợp không có thông tin.
Toàn tỉnh đã phát 139.352 phiếu thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến các hộ gia đình, thu về 2.044 phiếu có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; 6.726 phiếu điều tra về liệt sĩ; 21 phiếu điều tra nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn và phiếu điều tra mộ trong nghĩa trang liệt sĩ; thống kê, kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sĩ trong 21 Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn và mộ liệt sĩ do gia đình quản lý. Kết quả có 4.179 mộ liệt sĩ, trong đó có 3.954 mộ có hài cốt; 225 mộ không có hài cốt; 1.724 mộ có đầy đủ thông tin về liệt sĩ; 1.728 mộ số có một phần thông tin về liệt sĩ; 727 mộ chưa có thông tin; có 02 mộ tập thể và 4.177 mộ lẻ. Sở LĐTBXH quản lý danh sách 8.037 liệt sĩ, trong đó đang quản lý, chi trả chế độ tại địa phương 6.814 liệt sĩ. Rà soát danh sách 364 liệt sĩ của đơn vị, địa phương đang quản lý, trong đó: 247 liệt sĩ là Bộ đội, 117 liệt sĩ là dân quân tự vệ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, du kích, dân chính đảng. Đã phân tích chuyển giao, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ theo nguyên quán cho 02 đơn vị (06 liệt sĩ); cung cấp thông tin về liệt sĩ theo nơi hy sinh, an táng ban đầu cho 02 đơn vị (07 liệt sĩ).
Công tác xác minh kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tổ chức tập huấn và triển khai thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã và cấp thôn bằng hình thức trực tuyến. Sau hội nghị triển khai, các thôn, xóm, tổ dân phố đã tổ chức họp dân thông báo các nội dung văn bản, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đoàn thể trực tiếp gặp gỡ vận động từng gia đình cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, đồng thời tiến hành rà soát, xác minh đối chiếu so sánh cụ thể. Các địa phương tổ chức kết luận địa bàn chặt chẽ theo đúng hướng dẫn, cụ thể: Đến tháng 9/2019 có 1.566/1.566 thôn, 186/186 xã, phường, thị trấn, 14/14 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành kết luận địa bàn; ngày 27/9/2019 cấp tỉnh tổ chức kết luận địa bàn và tiến hành lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng kế hoạch. Quá trình lập bản đồ đã kết hợp sử dụng bản đồ số với bộ công cụ ký hiệu bản đồ tiến hành khảo sát, xác minh, đánh dấu tọa độ đã rút ngắn được thời gian thực hiện so với bản đồ giấy. Tháng 12/2020 đã báo cáo sản phẩm kết luận địa bàn về Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị) theo đúng thời gian quy định, tháng 01/2021 Cục Bản đồ/Bộ Tổng tham mưu đã thẩm định sản phẩm lập bản đồ tại Bô CHQS tỉnh. Kết quả tổng số liệt sĩ hy sinh an táng ban đầu trên địa bàn tỉnh là 679 liệt sĩ; đã được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh là 615 liệt sĩ (318 mộ trong nghĩa trang, 65 mộ di chuyển đi địa phương khác; 169 mộ gia đình quản lý); chưa tìm kiếm quy tập 07 liệt sĩ và chưa có thông tin kết luận 57 liệt sĩ; 03 khu vực có thông tin mộ liệt sĩ nhưng chưa đầy đủ cơ sở tổ chức tìm kiếm, cần tiếp tục xác minh.
Thông qua công tác triển khai, thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020 đã tạo điều kiện thuận lợi, tư vấn, hỗ trợ gia đình liệt sĩ đi tìm kiếm, di chuyển hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của nhà nước. Qua đó đáp ứng một phần nguyện vọng của nhân dân và thân nhân gia đình liệt sĩ, góp phần thực hiện, giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội. Đồng thời thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa của tỉnh đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Xem