Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ LĐ–TBXH yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

13/05/2021

Ngày 13/5, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ LĐ – TBXH, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đã ký ban hành văn bản số: 1380/LĐTBXH-VP gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có việc tiếp tục rà soát danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã đến các địa phương, khu công nghiệp, bệnh viện và địa điểm khác có các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng; Thực hiện khai báo y tế điện tử… 

 Tiếp theo các văn bản chỉ đạo của Bộ trong năm 2021 về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay, đặc biệt là hiện tượng cá nhân di chuyển qua các địa phương đã ghi nhận các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng nhưng không khai báo y tế, không tuân thủ quy định về việc hạn chế tiếp xúc đông người dẫn đến nguy cơ lây nhiễm rất cao trong cộng đồng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, yêu cầu của Bộ Y tế và các địa phương, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị:

1. Đối với các cuộc họp, hội nghị, hội thảo đã được Bộ trưởng đồng ý triển khai, chỉ được bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong hội trường, phòng họp, đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiểu 2m và thực hiện đầy đủ các biện pháp: đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn. Không tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm khác theo chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.
IMG-6843--1-.jpg
Thứ trưởng Lê Văn Thanh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho người lao động tại huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) trong năm 2020
2. Tiếp tục rà soát danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã đến các địa phương, khu công nghiệp, bệnh viện và địa điểm khác có các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng hoặc tiếp xúc với các trường hợp F0, F1 do Bộ Y tế công bố. Yêu cầu các cá nhân thực hiện nghiêm và khai báo trung thực về lịch trình di chuyển, tiếp xúc với các trường hợp F0, F1 để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.
Khi xác định có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đối tượng F0, F1, F2 và các ca nghi nhiễm COVID-19 thì lập tức yêu cầu thực hiện các biện pháp khai báo, cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương nơi cư trú. Thủ trưởng các đơn vị không tự quyết định cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tạm nghỉ để cách ly tại nhà khi chưa có yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế; trường hợp cấp thiết thì báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ để được hướng dẫn xử lý kịp thời.
3. Chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện khai báo y tế điện tử phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; triển khai việc sử dụng mã QRCode cho đơn vị mình theo hướng dẫn tại Công văn số 3751/CV-BCĐ ngày 06/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.
4. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm theo quy định nếu để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị lây nhiễm bệnh COVID-19 do lỗi lơ là, chủ quan, không gương mẫu tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không kiểm soát tốt, buông lỏng quản lý. Xử lý nghiêm người đứng đầu và các trường hợp liên quan nếu để dịch bệnh COVID-19 lây lan ra cộng đồng.
Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

 

Xem