Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bãi bỏ 02 thủ tục lĩnh vực lao động - tiền lương

08/04/2021

 Bộ LĐTB&XH vừa ban hành Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, trong đó, bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - tiền lương.

 Cụ thể, theo Quyết định này, bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - tiền lương, gồm:

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh: Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp;
- Thủ tục hành chính cấp huyện: Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.
Văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ 02 thủ tục hành chính: Bộ luật Lao động 2019.
Bên cạnh đó, công bố 06 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương bị sửa đổi, bổ sung, bao gồm:
- Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp;
- Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;
- Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;
- Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;
- Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;
- Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực từ ngày 17/3/2021.

Xem