Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong những thập niên tới

19/02/2021

 Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao

 infographics-muc-tieu-phat-trien-dat-nuoc-1.jpg

Xem