Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Tuyên Quang cần đặt mục tiêu giảm nghèo nhanh, toàn diện, bao trùm và bền vững

25/11/2020

 “Giai đoạn 2021-2026, Tuyên Quang cần đẩy mạnh các giải pháp nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển, đặt mục tiêu giảm nghèo nhanh, toàn diện, bao trùm và bền vững. Chú trọng công tác đào tạo nghề, nâng tầm kỹ năng của lao động, tạo việc làm thỏa đáng, xây dựng hệ thống an sinh bền vững cho người dân”

 Ngày 25/11, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, gắn với thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU, ngày 20-10-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020.

Tới dự có các đồng chí: Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các huyện, thành phố lãnh đạo Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo.
img-20201125141459.jpg
Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận ủng hộ Quỹ vì người nghèo của tỉnh từ các doanh nghiệp.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung đã ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Tuyên Quang về tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đạt hiệu quả cao. Tuyên Quang đã đạt được những kết quả quan trong trong công tác giảm nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của cả nước.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị, trong giai đoạn 2021-2026, tỉnh Tuyên Quang cần đẩy mạnh các giải pháp nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển, đặt mục tiêu giảm nghèo nhanh, toàn diện, bao trùm và bền vững. Chú trọng công tác đào tạo nghề, nâng tầm kỹ năng của lao động, tạo việc làm thỏa đáng, xây dựng hệ thống an sinh bền vững cho người dân.  Đồng thời, chuẩn bị xây dựng và ban hành chuẩn nghèo giai đoạn mới theo hướng yêu cầu cao hơn, chất lượng hơn; thực hiện đa dạng hóa, tạo sinh kế cho người dân để nâng cao đời sống người dân; khuyến khích xã hội hóa, sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với công tác giảm nghèo; thực hiện hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo về chính sách, sinh kế, tuyên truyền loại bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại và Nhà nước, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên của mỗi hộ nghèo, giúp công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao…
img-20201125141553.jpg
Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung và lãnh đạo tỉnh,các đại biểu ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh
Theo báo cáo tại Hội nghị, giai đoạn 2016-2020, các nguồn lực phục vụ công tác giảm nghèo được tỉnh Tuyên Quang huy động hiệu quả, đạt được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã giảm từ 27,81% đầu năm 2016 xuống còn 9,03% cuối năm 2020, bình quân giảm 3,76%/ năm, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo Lâm Bình, Na Hang giảm bình quân 5,34%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các xã nghèo giảm bình quân 6,55%, tỉnh không còn hộ nghèo thuộc gia đình chính sách, người có công với cách mạng…Những kết quả giảm nghèo của tỉnh đã được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao, chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên, công tác an sinh xã hội được đảm bảo.
Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, thực hiện. MTTQ và các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh đã kêu gọi, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, gắn với các phong trào, cuộc vận đông khác như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình anh sinh xã hội của tỉnh, tham gia ủng hộ đồng bào cả nước gặp thiên tai, lũ lụt...
img-20201125141646.jpg
Đồng chí Bí thư Tỉnh ùy Chẩu Văn Lâm trao Bằng khen cho các tập thể.
Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tuyên Quang triển khai xây dựng Đề an giảm nghèo đảm bảo hiệu quả; triển khai chính sách hộ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo về đào tạo nghề, tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người nghèo. Đồng thời cung cấp, đáp ứng đủ nhu cầu vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống; đa dạng hóa các hình thức tạo sinh kế cho người nghèo; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động để hộ nghèo nhận thức rõ vai trò trách nhiệm bản thân để vươn lên, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phấn đấu giai đoạn 2021-2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2-2,5%/ năm…
Tại hội nghị, UBND tỉnh Tuyên Quang đã phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đại biểu đã ủng hộ được hơn 1 tỷ đồng.
Nhân dịp này, có 65 tập thể, 47 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình giảm nghèo và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
Xem