Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Infographics - Hiệp định RCEP: Cơ hội phát triển cho Việt Nam và các nước ASEAN

23/11/2020

 Ngày 15/11, Hiệp định RCEP đã được ký kết theo hình thức trực tuyến, đặt ra kỳ vọng là hiệp định thương mại tự do (FTA) có quy mô lớn nhất thế giới mang lại lợi ích lớn cho tất cả các nước thành viên

 1611-info-rcep2.jpg

Xem