Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Infographics - Quốc hội: Hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình nghị sự đã đề ra

16/11/2020

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình nghị sự đã đề ra  

 vna-potal-ky-hop-thu-10-quoc-hoi-khoa-xiv-hoan-thanh-tot-dep-toan-bo-chuong-trinh-nghi-su-da-de-ra.jpg

Xem