Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Infographic - Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ tối đa cho người lao động

29/10/2020

 Chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là một công cụ quản trị thị trường lao động hữu hiệu, gắn bó chặt chẽ với các chính sách việc làm, thị trường lao động. Những năm qua, chính sách BHTN đã trở thành “điểm tựa” giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo sinh xã hội.

 info-bhtn.jpg

Xem