Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ LĐ-TBXH lấy ý kiến nhân dân về việc trao tặng Huân chương Lao động đối với một số tập thể và cá nhân

30/09/2020

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ LĐ-TBXH đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét, tặng Huân chương Lao động các hạng: Nhất, Nhì, Ba cho 04 tập thể và 03 cá nhân thuộc Bộ. Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ thông báo đến toàn thể nhân dân để lấy ý kiến về việc trao tặng Huân chương Lao động đối với một số tập thể và cá nhân sau đây:

I. Huân chương Lao động hạng Nhất cho 02 tập thể:
1. Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
2. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
II. Huân chương Lao động hạng Nhì cho cho 02 tập thể:
1. Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
2. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
III. Huân chương Lao động hạng Ba cho 03 cá nhân:
1. Ông Vũ Xuân Hân, Phó Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
2. Ông Đặng Quyết Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
3. Bà Hoàng Thị Dung, Phó Giám đốc Nhà khách Người có công, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về Phòng Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Số 12, đường Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội), điện thoại: 024.38269552 – 0243.8243992 hoặc email: thiduakhenthuongbo@molisa.gov.vn trước ngày 21/10/2020 để tổng hợp trước khi trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ xem xét, đề nghị cấp có thầm quyền xem xét, quyết định.
 
Xem