Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị Đối tác chính sách về Phụ nữ và Kinh tế APEC lần thứ nhất năm 2020

24/08/2020

Thực hiện nghĩa vụ thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APEC), ngày 21/8/2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Vụ Bình đẳng giới) đã chủ trì tổ chức tham dự Hội nghị Đối tác chính sách về Phụ nữ và Kinh tế APEC lần thứ nhất năm 2020 (PPWE 1) từ đầu cầu Việt Nam. Đây là Hội nghị thường niên về hợp tác phụ nữ và kinh tế, nằm trong chuỗi sự kiện của năm APEC 2020 do nền kinh tế chủ nhà Malaysia tổ chức, dưới sự điều hành, chủ trì của Chile – hiện đang là Chủ tịch của Nhóm Đối tác chính sách về Phụ nữ và Kinh tế APEC (PPWE). Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và đã thu hút được sự ủng hộ và tham gia đông đảo các nền kinh tế thành viên.

Hội nghị cập nhật cho các thành viên PPWE về việc xây dựng dự thảo Tuyên bố Bộ trưởng của Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2020, kế hoạch tổ chức Diễn đàn, dự thảo Lộ trình La Serena về Phụ nữ và Tăng trưởng bao trùm. Các thành viên cũng có cơ hội để chia sẻ tại Hội nghị về các sáng kiến nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ trước những tác động của dịch bệnh COVID-19; những thách thức đối với sự phục hồi kinh tế và phương hướng giải quyết.
Thay mặt cho PPWE Việt Nam, đại diện Vụ Bình đẳng giới chia sẻ về các chính sách, sáng kiến hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đang gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 đang được triển khai tại Việt Nam như: gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng; các hoạt động hỗ trợ cho lao động nữ trong khu vực kinh tế phi chính thức; chính sách hỗ trợ về vốn đối với doanh nghiệp, người kinh doanh; chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tăng cường công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; hỗ trợ các đồ dùng cần thiết cho phụ nữ và trẻ em gái tại các khu cách li, cơ sở bảo trợ xã hội; triển khai các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái v.v.

Họp-PPWE-1---2020.jpg
Hội nghị Đối tác chính sách về Phụ nữ và Kinh tế APEC lần thứ nhất năm 2020 (PPWE 1) - Điểm cầu Việt Nam

Nhân dịp này, PPWE Việt Nam cũng thông báo với các nền kinh tế về kế hoạch tổ chức Hội thảo trực tuyến về “Khai thác kỹ năng Fintech của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) do phụ nữ lãnh đạo để thúc đẩy tăng trưởng bao trùm” vào ngày 18 – 19/11/2020. Đây là dự án do Bộ Ngoại giao Việt Nam đề xuất đã được APEC thông qua vào năm 2019. Việc tổ chức hội thảo trong bối cảnh hiện nay là rất cần thiết nhằm nâng cao quyền năng của phụ nữ và các doanh nghiệp MSMEs vì đây là những đối tượng thuộc diện bị ảnh hưởng nhiều nhất cả về mặt kinh tế và về mặt xã hội.
Do thời gian hạn hẹp, các nội dung chưa được thảo luận chi tiết tại Hội nghị này sẽ được bàn kỹ và thông qua tại Hội nghị PPWE lần thứ 2 (vào ngày 21/9/2020) và Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế (vào ngày 30/9/2020).

 

Xem