Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội: Hơn 35.000 lao động đến làm thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp

15/06/2020

Từ 3/6 đến 15/6/2020, Trung tâm đã tiếp nhận thêm hơn 4.000 hồ sơ và đang làm thủ tục trình xin quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian mất việc. Hiện nay, hàng ngày Trung tâm có hàng ngàn lao động đến làm thủ tục, Trung tâm đã phải bố trí thêm 6 quầy làm thủ tục cho số lao động đến Trụ sở chính tại 215 Trung Kính, Hà Nội, nâng tổng số quầy làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp.

 Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều lao động bị mất việc làm, từ đầu năm đến hết ngày 3/6/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tiếp nhận giải quyết 31.986 người lao động đến nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tăng 28,36% so với cùng kỳ năm 2019. 

Dưới đây là một số hình ảnh lao động đến làm thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tại 215 Trung Kính, Hà Nội, ngày 15/6/2020.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội: Hơn 35.000 lao động đến làm thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp   - Ảnh 1.

Lao động xếp hàng để vào làm thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội: Hơn 35.000 lao động đến làm thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp   - Ảnh 2.

Lao động lấy số thứ tự vào làm thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội: Hơn 35.000 lao động đến làm thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp   - Ảnh 3.

Lao động làm thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tại các quầy của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội: Hơn 35.000 lao động đến làm thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp   - Ảnh 4.

Người lao động tìm hiểu những chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội ngày 15/6/2020 trước khi làm thủ tục

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội: Hơn 35.000 lao động đến làm thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp   - Ảnh 5.

Lao động đến giải quyết bảo hiểm thất nghiệp qua cửa theo lịch đã hẹn online tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội: Hơn 35.000 lao động đến làm thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp   - Ảnh 6.

Lao động nộp hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại quầy của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội: Hơn 35.000 lao động đến làm thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp   - Ảnh 7.

Lao động làm hồ sơ xin tuyển dụng trong khu vực phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội: Hơn 35.000 lao động đến làm thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp   - Ảnh 8.

Khu vực phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Xem