Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

[Infographics] Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 thành công tốt đẹp

29/06/2020

 Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 thành công, đạt được thống nhất cao, đưa ra được Tuyên bố chung của hội nghị về một khu vực ASEAN an toàn, đoàn kết, gắn kết và chủ động thích ứng; đặc biệt là phòng ngừa dịch bệnh tốt, không để làn sóng dịch Covid-19 thứ hai trở lại khu vực này

 asean-36-thanhcong.jpg

Xem